Πώς μπορεί να προστατευθεί κανείς από την πυρηνική ραδιενεργό τέφρα;

Η μόνη προστασία από την πυρηνική ραδιενεργό τέφρα είναι η ελαχιστοποίηση της έκθεσής σε αυτή. Πρέπει γρήγορα να ψάξει για καταφύγιο όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ραδιενεργό πηγή. Το καταφύγιο που παρέχει το καλύτερο δυνατό προστατευτικό κάλυμμα είναι ένα υπόγειο ή τα εσωτερικά δωμάτια ενός σπιτιού. Τα πυκνότερα υλικά όπως το σκυρόδεμα ή το μέταλλο παρέχουν την καλύτερη προστασία από την ακτινοβολία. Ο αρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η επιβίωση. Να προσπαθήσει να αφαιρέσει τα όποια σωματίδια από τη ραδιενεργό τέφρα έχουν καθίσει στο σώμα του προτού μπει στο καταφύγιο, αλλά να μην τον κρατήσει αυτή η αναζήτηση εκτός καταφύγιου. Να μην καθυστερήσει την είσοδο του μέσα σε στο καταφύγιο για να αφαιρέσει τη ραδιενεργό τέφρα εντελώς από το ρουχισμό του. Οποιοδήποτε εξωτερική έκθεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ραδιενεργό τέφρα που θα μπορούσε να τον ακολουθεί στο καταφύγιο. Εάν η ραδιενεργός τέφρα πέσει πριν αυτός φτάσει στο καταφύγιο, να καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος για να μην καθίσουν τα σωματίδια πάνω στο δέρμα του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φορά μακριά μανίκια, καπέλο και γάντια. Εάν επαρκής ρουχισμός δεν είναι διαθέσιμος, να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό όπως εφημερίδα για να καλύψει το κεφάλι του. Να βάλει τα χέρια στις τσέπες του για να μην πέσει ραδιενεργός τέφρα. Εάν ο αέρας είναι πολύ σκονισμένος, ένα διπλωμένο ύφασμα που καλύπτει τη μύτη και το στόμα μπορεί να ενεργήσει ως φίλτρο. Αυτό μπορεί να αποτρέψει κάποια κατάποση ή εισπνοή σωματιδίων ραδιενεργούς τέφρας.

Comments

HGH said…
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου όταν ο επικρατών φόβος ήταν ένας πυρηνικός πόλεμος κυρίως μεταξύ των τότε υπερδυνάμεων και αφορούσαν κυρίως την αντιμετώπιση της καταστροφής με την απομάκρυνση από τα μολυσμένα κτίρια, των δρόμων και του εδάφους, των ραδιενεργών υλικών.