Σχέδιο δράσης για την πυρηνική ασφάλεια

Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των προδιαγραφών ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο των κυβερνητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές


Το σχέδιο, το οποίο εισηγήθηκε και επεξεργάστηκε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας Γιουκίγια Αμάνο, προβλέπει να δεχτούν οι χώρες -οικειοθελώς- διεθνείς ομάδες επιθεωρητών για τον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους, πέραν των εθνικών ελέγχων.

Επίσης καλεί τις χώρες να συγκροτήσουν ομάδες ταχείας επέμβασης σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος οπουδήποτε στον κόσμο ή ακόμη να ενισχύσουν τη λειτουργία της αντίστοιχης ρυθμιστικής αρχής τους.

Ορισμένες χώρες, κυρίως η Γερμανία, δεν έκρυψαν ότι επιθυμούσαν ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο ενώ άλλες αποδοκίμασαν την πρόταση για διενέργεια ελέγχων τα επόμενα τρία χρόνια σε σχεδόν 40 πυρηνικές εγκαταστάσεις στον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτές διπλωμάτες συγκαταλέγουν τις ΗΠΑ.

Το συμβούλιο των κυβερνητών της ΙΑΕΑ στο οποίο μετέχουν αξιωματούχοι 35 χωρών συνεδριάζει έως την Παρασκευή στην έδρα της διεθνούς υπηρεσίας στη Βιένη και αναμένεται να επικυρώσει το σχέδιο την προσεχή εβδομάδα.
ENET

Comments