Ραδιολογική Επίθεση / Συσκευή Διασποράς Ραδιενέργειας: Σενάριο 11

Homeland Security Planning Scenarios
Επισκόπηση Σενάριου:

Γενική Περιγραφή – Το καίσιο-137 (137 Cs) έχει χρόνο ημιζωής 33 χρόνια. Διασπάται εκπέμποντας ακτινοβολία τόσο βήτα όσο και γάμμα. Είναι ένα από τα πολλά γνωστά ραδιενεργά ισότοπα που θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα (επικίνδυνα) για ραδιολογική τρομοκρατία. Το ισότοπο αυτό προκαλεί βλάβες στο δέρμα που μοιάζουν με εγκαύματα, αλλά η ζημία που μπορεί να προκληθεί να βρίσκεται βαθιά μέσα στο σώμα αλλά και στο δέρμα. Το Καίσιο θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, αν κατά λάθος καταπιεί κανείς ή το εισπνεύσει, ακόμα και εάν αυτό βρίσκεται σε μικρές ποσότητες. Το Καίσιο μιμείται τη συμπεριφορά του Καλίου στο σώμα. Συνδέεται με το μπετόν και άλλα υλικά τοιχοποιίας, καθιστώντας την ραδιοαπομόλυνση των κτιρίων αυτών εξαιρετικά δύσκολη και ενδεχομένως οικονομικά ανέφικτη. Η χρήση του 137 Cs σε αστικό περιβάλλον, θα αυξήσει σημαντικά το κόστος του καθαρισμού.


Το 137Cs χρησιμοποιείται κυρίως με τη μορφή του χλωριούχου καισίου (CsCl), επειδή είναι εύκολο να καθιζάνει. Το CsCl είναι μια αρκετά λεπτή ελαφριά σκόνη με χαρακτηριστικά μεσαίο μέγεθος σωματιδίων, διαμέτρου περίπου 300 μικρομέτρων. Σωματίδια κάτω των 10 μικρομέτρων αποτελούν κλάσμα της αρχικής ποσότητος συνήθως λιγότερο από 1%. Σε συσκευή διασποράς ραδιενέργειας (RDD), τα περισσότερα από αυτά θα καταπέσουν σε απόσταση από 1 μέχρι το πολύ 2.000 πόδια (αν και υπάρχουν πολλές μεταβλητές γι αν αυπ9λιγισιε κάτι τέτοιο), αλλά ένα μικρό ποσό σωματιδίων μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Σε αυτό το σενάριο, η Universal Adversary (UA) κατορθώνει να αποκτήσει CsCl, που με κάποιο τρόπο κλάπηκε, προκειμένου να φτιάξει μια ΕΑΕ ή «βρώμικη βόμβα». Τα εκρηκτικά και οι θωρακισμένες πηγές 137Cs μπήκαν λαθραία στη χώρα (ΗΠΑ). Όσο αφορά τα κατασκευαστικά υλικά, το καλώδιο πυροκροτητή κλάπηκε από κάποιο ορυχείο, ενώ όλα τα υπόλοιπα άλλα υλικά αποκτηθήκαν νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συσκευές ανατινάζονται σε τρεις διαφορετικές, αλλά περιφερειακά κοντινές, διαφορετικού μεγέθους πόλεις. Αυτές είναι φυσικά παρόμοιες ως προ τη γεωγραφική μορφολογία του εδάφους τους, δηλαδή επίπεδες. Τα αποτελέσματα για κάθε πόλη είναι ουσιαστικά τα ίδια. Η μολυσμένη περιοχή σε κάθε πόλη καλύπτει περίπου τριάντα έξι μπλοκ και περιλαμβάνει την επιχειρηματική περιοχή (πολυώροφα λεωφόροι και διαβάσεις), μονοκατοικίες, πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές, καθώς και ένα γυμνάσιο. Τα κτίρια στις πληγείσες περιοχές είναι κυρίως κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και τούβλα, ενώ οι προσόψεις κάποιων είναι φτιαγμένες από πέτρα.

Ολόκληρη η σκηνή της επιθέσεως μολύνθηκε από το 137 Cs, αν και η μόλυνση αυτή δεν ήταν σε επίπεδο που να προκαλεί άμεσες ανησυχίες στους πρώτους αποκριτες. Λόγω του μεγέθους της έκρηξης, η ραδιενεργός μόλυνση διαδόθηκε και επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό ώστε η περιοχή Ground Zero να μην είναι πιο τόσο ραδιενεργή όπως αρχικά θα αναμενόταν. Η έκρηξη προκαλεί τη διασπορά στο αέρα ραδιενεργών σωματιδίων του 90% της αρχικής πηγής 137 Cs, των οποίων τα μεγέθη κυμαίνονται από 1 μικρό (ή μικρόμετρο, μm) μέχρι τα 150 μικρά - το μέγεθος των περισσοτέρων από αυτά να είναι περίπου 100 μικρά. Μεγαλύτερα σωματίδια είτε διεισδύουν σε δομικά υλικά στη ζώνη έκρηξης, ή πέφτουν γρήγορα στο έδαφος (*fallout), μέσα σε περίπου 500 πόδια.

Μεταβλητοί άνεμοι, από 3 μέχρι 8 μίλια την ώρα, μεταφέρουν τους μολυσμένους με ραδιενέργεια αέριους σχηματισμούς σε έκταση περίπου τριάντα έξι τετραγώνων (η κύρια ζώνη εναπόθεσης). Σχηματισμοί ανέμων σε αστικές περιοχές μεταφέρουν τη μόλυνση προς απρόβλεπτες κατευθύνσεις, αφήνοντας λόγω της εξαιρετικά μεταβαλλόμενης εναπόθεσης ραδιενεργών, της μόλυνσης δηλαδή, πολλά θερμά σημεία, τα οποία προηγουμένως είχαν δημιουργηθεί από δίνες αέρα. Οι συγκεντρώσεις ραδιενέργειας στη ζώνη αυτή είναι της τάξης των 50-50 microμi/m2, με τα καυτά σημεία να δίνουν 100-500 microμi/m2. Ωστόσο ίχνη από το σύννεφο 137 Cs μεταφέρονται από τους επικρατούντες ανέμους σε απόσταση μεγαλύτερη των 3,5 χιλιόμετρων. Η απορρόφηση των ραδιενεργών υλικών του αέρα από μεγάλα κτίρια μολύνει το εσωτερικό τους, ενώ η αρνητική εσωτερική τους πίεση τραβά στο εσωτερικό των κτιρίων, μέσω ρωγμών γύρω από παράθυρα και πόρτες, μολυσμένα αερολύματα. Στην πόλη οι αεραγωγοί του μετρό μολύνουν το σύστημα υπόγειου σιδηροδρόμου.

Χρονοδιάγραμμα / Εκδήλωση –Όσο αφορά τις επιθέσεις δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή πληροφορίες που να υποδήλωνε πιθανότητα εκδήλωσης τους. Οι εκρήξεις είναι στιγμιαίες, αλλά η διασπορά από το σύννεφο συνεχίζεται για 20 λεπτά, ενώ τα ρεύματα κατευθύνουν τα ραδιενεργά σωματίδια προς σύνθετα περιβάλλοντα, πριν αυτά τα σωματίδια τελικά κατακαθίσουν. Οι πρώτοι αποκριτές δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ραδιενεργού μόλυνσης για 15 λεπτά στην πόλη «Ένα». Οι εκρήξεις στις πόλεις δύο και τρία αμέσως χαρακτηρίζονται ως «βρώμικες βόμβες» - αυτή δίνει κάποιους περιορισμούς αλλά και πλεονεκτήματα στους πρώτους διασώστες και στους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτό αφορά ανάμεσα στα άλλα τη διαχείριση της επιτόπιας μόλυνσης, και στην επικοινωνία με το κοινό σχετικά με τοπική μόλυνση και την εξάπλωση της.

Δευτεροβάθμια Κίνδυνοι / Εκδηλώσεις - Μικρές φωτιές από καταστροφή γραμμών αερίου εμφανίζονται στην περιοχή των εκρήξεων. Ασταθείς προσόψεις κτιρίων, μπάζα και σπασμένα γυαλιά δημιουργούν φυσικούς κινδύνους στους εργαζομένους διάσωσης. Μικρές ποσότητες μολύβδου, αμιάντου, καθώς και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια Polychlorinated Biphenyls (PCBs) υπάρχουν στον αέρα και στις επιφάνειες. Ανθρώπινα υπολείμματα παρουσιάσουν βιολογικό κίνδυνο, και μερικά από αυτά είναι πολύ ραδιενεργά.

Βασικές Συνέπειες:
Σε κάθε περιοχή, η έκρηξη δημιουργεί 180 νεκρούς και περίπου 270 τραυματίες που απαιτούν ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, έως και 20.000 άτομα σε κάθε κύρια ζώνη εναπόθεσης έχουν δυνητικά ανιχνεύσιμη επιφανειακή ραδιενεργό μόλυνση.

Σε κάθε έκρηξη, καταστρέφονται ένα κτίριο και είκοσι οχήματα, ενώ οκτώ άλλα κτίρια παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό βλάβης, όπως μικρές υλικές ζημιές και σπασμένα παράθυρα. Η ραδιενεργός μόλυνση υπάρχει μέσα και έξω από τα κτίρια και καλύπτει έκταση περίπου τριάντα έξι μπλοκ, σε κάθε πόλη. Μπορεί να προκύψει ζήτημα με κάποια μόλυνση αποτέλεσμα του ανέμου καθώς οι ερευνητές εκτελούν πιο ενδελεχείς έρευνες. Το μεγαλύτερο μέρος του Μετρό της πόλης μολύνθηκε.

Μακροπρόθεσμα, οι προσπάθειες απορρύπανσης αναμένεται να είναι αποτελεσματικές, αλλά μερικοί ιδιοκτήτες επιλέγουν κατεδάφιση και ανοικοδόμηση. Πολλά τετράγωνα δεν θα είναι διαθέσιμα σε επιχειρήσεις και κατοίκους για αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

Οι μεταφορές αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια σε κάθε πόλη. Γραμμές λεωφορείων, τρένων αλλά και αεροπορικές γραμμές μεταβάλλονται, ενώ οι υπεύθυνοι αρχίζουν να δημιουργούν σημεία ελέγχου στους αυτοκινητόδρομους για παρακολούθηση ενδεχόμενης μόλυνσης στη κυκλοφορία (εισερχόμενης κίνησης). Το σύστημα του μετρό στην πόλη έκλεισε τελείως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα νοσοκομεία σε κάθε περιοχή, που ήδη έφτασαν την μέγιστη χωρητικότητα από τους τραυματισμούς από τις εκρήξεις, πλημμύρισαν με επιπλέον 50.000 "ανησυχούντες" πολίτες.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων γρήγορα μολύνθηκε. Εβδομήντα πέντε επιχειρήσεις έκλεισαν για μεγάλο διάστημα, ενώ ραδιενεργός μόλυνση είναι η μεγάλη ανάγκη της αποκατάστασης. Τα τοπικά φορολογικά έσοδα πέφτουν κατακόρυφα, ενώ πολλοί ανακαλύπτουν ότι έχουν απορριφθεί οι ασφαλιστικές απαιτήσεις. Τα σχολεία στις ζώνες μόλυνσης είναι κλειστά με τους μαθητές να αναζητούν εναλλακτικές τοποθεσίες (σχολεία). Κοντινές πόλεις και κωμοπόλεις έκλεισαν τις πόρτες τους στους κατοίκους των πόλεων εκείνων που επηρεάστηκαν, από το φόβο εξάπλωσης της μόλυνσης και σε αυτούς.

Απολύμανση, καταστροφή, διάθεση, και αντικατάσταση της χαμένης υποδομής θα είναι μια δαπανηρή υπόθεση (δηλαδή, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ανά περιοχή). Ολόκληρη η μολυσμένη περιοχή μπορεί να υποβαθμιστεί οικονομικά για χρόνια. Μια συνολική εθνική οικονομική ύφεση μπορεί να είναι μεταγενέστερο αποτέλεσμα της επίθεσης, και που οφείλεται στην απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, κανείς δεν θα παρουσιάσει οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αλλά περίπου 20.000 άτομα σε κάθε χώρο είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί στο εξωτερικό. Χαμηλά επίπεδα μόλυνσης μπορεί να πλήξουν τρόφιμα και νερό. Το άθροισμα των εκθέσεων σε ακτινοβολία για κάποιον οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του και είναι ανάλογη με τη δόση της ακτινοβολίας που δέχτηκε. Υπηρεσίες ψυχικής υγείας μάλλον θα απαιτούνται.Ενεργοποίηση ειδικών αποστολών:
Η πρόληψη / αποτροπή / προστασία - Οι προσπάθειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πρόληψη της εμπορίας και μεταφοράς χλωριούχου καισίου (CsCl) και των συστατικών του όπλου, την ανίχνευση του σχεδίου, την αναγνώριση του χώρου, την προστασία, και τα μέτρα αποτροπής.

Αξιολόγηση έκτακτης ανάγκης / διάγνωση – Οι πρώτοι αποκριτές είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί. Η διασπορά από τον άνεμο αερολυμάτων θα δημιουργήσει ουσιαστικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και ο συντονισμός των προσπαθειών που απαιτούνται είναι μεγάλος.

Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης / Απάντηση – Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι πολλές και αφορούν πρώτιστα την κινητοποίηση και τη λειτουργία της εδικής μονάδας διαχείρισης των περιστατικών, την επίβλεψη της διαλογής των θυμάτων, το κάλεσμα και την ενεργοποίηση ειδικών ομάδων αλλά και τη παροχή προστασίας από κινδύνους των ειδικών πληθυσμών. Η σταθεροποίηση της τοποθεσίας είναι από τις προτεραιότητες και μπορεί να επιτευχτεί με τον αποκλεισμό με ταινία της περιοχής για αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο της περιμέτρου και στη συνέχεια τον έλεγχο της πρόσβασης. Οι μετακινήσεις τότε μπορούν να διευκολυνθούν. Ακολουθεί η υποστήριξη με πόρους στα αιτήματα για βοήθεια, συντονισμό στα δημόσια έργα, καθοδήγηση και έλεγχο στο μετριασμό των κρίσιμων υποδομών, και την διευκόλυνση της πληροφόρησης και των επικοινωνιών του κοινού

Περιστατικό / Μετριασμός κινδύνων - Ενέργειες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την απομόνωση της σκηνής του συμβάντος και τον καθορισμό των περιοχών κινδύνου, σταθεροποιώντας τη κατάσταση, προσφέροντας υπηρεσίες πυρόσβεσης, διεξάγοντας ενέργειες διαχείρισης των συντριμμιών, των ραδιενεργών και του μετριασμού της επικίνδυνης μόλυνσης, ραδιοαπομόλυνσης τόσο των αποκριτων όσο και του εξοπλισμού καθώς και των πολιτών της περιοχής, και τελικά τον έλεγχο της μόλυνσης όλων των χώρων.

Δημόσια Προστασία - Θα απαιτείται η αποστολή σε καταφύγια και/ή εκκένωση του πληθυσμού που βρίσκεται στην πορεία του ανέμου και αυτό δε θα πρέπει να γίνει σύντομα. Οι απαιτούμενες ενέργειες προστασίας κυμαίνονται από τις συστάσεις για προστατευτική δράση και τη κοινοποίησή τους στο κοινό προκειμένου να παρθούν αποφάσεις για προστασία με φάρμακα από τις ακτινοβολίες, αλλά και την αποτελεσματική διανομή τους .

Φροντίδα των θυμάτων– Οι τραυματισμένοι θα απαιτούν κάποια ραδιοαπομόλυνση κατά τη διάρκεια της ιατρικής θεραπείας και ει δυνατόν πριν από την εισαγωγή τους σε νοσοκομείο. Χιλιάδες ακόμα άτομα θα χρειαστούν πιθανόν επιφανειακή ραδιοαπομόλυνση και επίσης τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη ιατρική παρακολούθηση.

Διερεύνηση / Ανησυχία – Οι ενέργειες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την αποστολή ειδικού προσωπικού, τον αποκλεισμό με ταινία του χώρου του ξενοδοχείου και τον έλεγχο του, τη συλλογή στοιχείων στην εκεί περιοχή και τις ακροάσεις μαρτύρων, και την εκτέλεση τακτικής ανάπτυξης και σύλληψης των υπόπτων. Ανασυγκρότηση της επίθεσης θα μπορούσε να συμβεί.

Ανάκτηση / Αποκατάσταση - Η έκταση της μόλυνσης θα αποτελεί μεγάλη πρόκληση, διότι το 137Cs είναι ιδιαίτερα υδατοδιαλυτο και αντιδρά χημικά με μεγάλη ποικιλία υλικών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών οικοδομικών υλικών όπως το τσιμέντο και η πέτρα. Πολλά κτίρια (τα πλέον καταστρεμμένα) θα κατεδαφιστούν και τελικά θα ξαναχτισθούν. Οι δραστηριότητες της ραδιοαπομόλυνση αφορούν εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, δρόμους, πεζοδρόμια και άλλες περιοχές

Περίληψη
Θύματα 180 θάνατοι, 270 τραυματισμοί, 20.000 απαρατήρητες μολύνσεις (σε κάθε χώρο)
Ζημιές στις υποδομές Κοντά στην έκρηξη
Εκκενώσεις / Εκτοπίσεις Ναι
Μόλυνση 36 οικοδομικά τετράγωνα (σε κάθε χώρο)
Οικονομικές επιπτώσεις Μέχρι δισεκατομμύρια δολάρια
Δυνατότητα πολλαπλών Εκδηλώσεων Ναι
Χρονοδιάγραμμα ανάκτησης Μήνες έως χρόνια


Από http://www.globalsecurity.org/security/ops/hsc-scen-1.htm

Comments