South Eastern Europe Bureau of Investigation (E)

Πάρις Ι.Μ.*
Βαλκάνια και SEEBI
Το οργανωμένο έγκλημα στα Βαλκάνια είναι ένα παλαιό φαινόμενο που επεκτάθηκε όμως δραματικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του'90 και στις αρχές του 2000. Άρχισε να οργανώνεται σε ομάδες ατόμων, που σχετίζονται κυρίως εθνοτικα, και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων αρχίζοντας από τη διακίνηση ναρκωτικών, το δουλεμπόριο, μέχρι το εμπόριο όπλων περιλαμβάνοντας σχεδόν σε όλα τα είδη παράνομων ενεργειών που απαιτούν συστηματική δράση και οργανωμένη επιχειρησιακή μέθοδο..

Ελλάδα μετά του Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 έχει αποκτήσει ενισχυμένες επιχειρησιακές ικανότητες στην καταπολέμηση του Βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος κάτι που φαίνεται από το μοναδικής σύλληψης δίκτυο συλλογής εγκληματικών πληροφοριών που έχει μπει σε εφαρμογή και στη Βόρειο Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατες ελληνικές αστυνομικές εκθέσεις, υπάρχει διάχυση στην Ελλάδα βαλκανικών ομάδων, που προέρχονται κυρίως από την Αλβανία αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα εθνικό δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια εθνική μαφία. Παρά το στενό έλεγχο των ομάδων αυτών από τις ελληνικές αρχές, θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες και αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κίνδυνο για τη σταθερότητα των Βαλκανίων. Ο κίνδυνος μετάδοσης της εγκληματικότητας είναι μεγάλος και μπορεί να επηρεάσει τις Βαλκανικές χώρες με πολλούς τρόπους.

Από τις πολύ καλές διακρατικές σχέσεις που διατηρεί η Ελλάδα με τα άλλα βαλκανικά κράτη, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία στις διαστάσεις και την καταπολέμηση αυτού του είδους εγκλήματος. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μεν την ικανότητα να αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα, αλλά η αντιμετώπιση του Βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, απαιτεί στενή συνεργασία όλων των βαλκανικών διωκτικών υπηρεσιών, και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό είναι μείζονος σημασίας η δημιουργία στο ελληνικό έδαφος "μίας κεντρικής υπηρεσίας ή παρατηρητήριο του οργανωμένου Βαλκανικού εγκλήματος", η οποία υπηρεσία θα λειτουργεί ως σύμβουλος όλων των ενδιαφερόμενων βαλκανικών κυβερνήσεων. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να στελεχώνεται από έμπειρους αναλυτές, όργανα επιβολής του νόμου, εγκληματολόγους, δικαστικούς, εμπειρογνώμονες διεθνών σχέσεων και ειδικούς ΡΒΧ και Υγείας.

Έτσι γεννήθηκε το SEEBI, το όνομα του οποίου προέρχεται από τα αρχικά South Eastern Europe Bureau of Investigation, με το οποίο η Ελλάδα θα έδινε την προηγμένη τεχνογνωσία της στη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να αρχίσει τελικά η οργανωμένη αντιμετώπιση του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος. Το SEEBI θα αποδειχτεί πολύ χρήσιμο στον εντοπισμό, τη συλλογή, ανάλυση σχετικών πληροφοριών με το Βαλκανικό έγκλημα και θα δίνει συμβουλές σε οποίο του ζητήσει. Η βοήθεια λόγω της σημαντικότατης εξάπλωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη ΝΑ Ευρώπη θα αποδειχτεί πολύ μεγάλη στην μελλοντική αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς κεφαλαίων των εγκληματικών δραστηριοτήτων, μέσω αυτών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίσης μία μονάδα συλλογής και επεξεργασίας θα μας δώσει τη δυνατότητα να προβλέψουμε τις μελλοντικές τάσεις σε οργανωμένες δραστηριότητες. Γνώση της λειτουργίας των διάφορων εγκληματικών μονάδων, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επίτευξη του αναγκαίου στόχου περιορισμού της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των καταστροφών. Το SEEBI θα αποδειχτεί επίσης, πιστεύουν οι εμπνευστές του, πολύ χρήσιμο όσον αφορά σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις αποκαλύπτοντας ενδεχόμενες απειλές όπως είναι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, την τρομοκρατία, και υποβόσκουσες εθνοτικές συγκρούσεις.

*Ο Πάρις Ι.Μ. είναι Φυσικός Ιατρικής-Ακτινοφυσικός

Περισσότερες πληροφορίες πανω στο σεναριο που αναφέρεται στο SEEBI μπορείτε να πάρετε απο την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Τμημα Ιατρικης Φυσικης του ΓΝΑ Ευαγγελισμος"

Comments

His office released a report from the Georgia Bureau of Investigation that names 178 teachers and principals 82 of whom confessed in what's likely the biggest cheating scandal in US history.
Επεξεργασία από το Φάκελο “Πυρηνικές & Ραδιολογικές Καταστροφές 2004 II”, Αναδημοσίευση
Blogger said…
Quantum Binary Signals

Get professional trading signals delivered to your mobile phone daily.

Follow our trades NOW and profit up to 270% a day.