"Βαλκανικό Σενάριο Καταστροφής" PH5

Public Health Disaster Task Force
Εκπαιδευτικά Σενάριο Καταστροφών 


Η απάντηση των συστημάτων Υγείας σε καταστροφικά γεγονότα, που ξεπερνούν τις διαστάσεις μιας χώρας, είναι από τα ζητούμενα, όπως θα ήταν ενδεχόμενα καταστροφικά γεγονότα στη Βαλκανική χερσόνησο με έντονες ηπειρωτικές διαστάσεις. Μια περιφερειακή καταστροφή, η οποία μπορεί αρχικά να χτυπήσει μια μικρή γεωγραφικά περιοχή, μπορεί να πάρει τέτοιες διαστάσεις, που να έχει επιπτώσεις τελικά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στο φανταστικό σενάριο εδώ εξετάζονται οι διαστάσεις δημόσιας υγείας που προκαλούνται από καταστροφή, η οποία καταστροφή προέρχεται από συνδυασμένη εγκληματική και τρομοκρατική δράση και καταδεικνύει την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στις βαλκανικές και όχι μόνο χώρες προκείμενου να προστατευθούν οι εκεί πληθυσμοί.“

Έγκλημα & Τρομοκρατία
Εγκληματική ομάδα, που για χρόνια ασχολείτο με παράνομη διακίνηση αντικειμένων μεγάλης αξίας, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα ως προς την δράση της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, που είχε δεχθεί από ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες, είχαν προκαλέσει την ακινητοποίηση μεγάλου μέρους του δικτύου της στην Ευρώπη. Ένα διαφορετικό πλαίσιο συναντήσεων των μελών της ομάδας αλλά και νέοι οδοί και μεταφορείς θα έπρεπε να επινοηθούν.

Ταυτόχρονα τρομοκρατική ομάδα σκόπευε να χτυπήσει με οποιοδήποτε τρόπο αφενός μεν τις αξίες και τα σύμβολα του ελεύθερου κόσμου και αφετέρου την ίδια τη καθημερινή ζωή του ελευθέρου πολίτη, σχεδιάζοντας εδώ και καιρό την επανεμφάνιση της στον Ευρωπαϊκό χώρο με μια εντυπωσιακή και συνάμα αποτελεσματική ενέργεια. Τα τελευταία γεγονότα (βλέπε Ιορδανία) είχαν οδηγήσει στην αμαύρωση της εικόνας της οργάνωσης ανάμεσα στους ομόδοξους της. Όμως τέτοιες ενέργειες, που οι τρομοκράτες επιθυμούσαν, απαιτούσαν σοβαρή οικονομική ενίσχυση και επιστημονική οργάνωση, την οποία δεν διέθεταν και η οποία αποτελούσε σοβαρό ανασχετικό παράγοντα στα σχέδια της.

Η λύση που έψαχνε τόσο η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα όσο και η τρομοκρατική αντίστοιχη παρουσιάστηκε στο πρόσωπο της συνδυασμένης τρομοκρατίας. Οι κατάλληλες επαφές μεταξύ εγκληματικών και τρομοκρατικών στοιχείων έγιναν, οι αναγκαίες διευκρινήσεις δόθηκαν και ευκαιρίες για συνδυασμένη δράση αναζητούνταν. Η «ευκαιρία» για την εκδήλωση μιας τέτοιας ενέργειας θα παρουσιαστεί κατ αρχάς στον Βαλκανικό χώρο λόγω της μεγάλης αναταραχής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο αυτό, μια ενέργεια που θα επεκταθεί και θα έχει επιπτώσεις στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο.

Αφορμή συνδυασμένης εκδήλωσης
Η εκδήλώση πυρηνικής η ραδιολογικής τρομοκρατικής ενέργειας θα είναι μια ενέργεια που θα σηματοδοτούσε την έναρξη της «επιστημονικής τρομοκρατίας». Η απόκτηση λοιπόν ραδιενεργού υλικού ήταν στους πρώτους στόχους της ομάδας αυτής. Μεταφορά πυρηνικού η ραδιολογικού υλικού από τις όχι καλά ελεγχόμενες περιοχές την πρώην Σοβιετικής Ενώσεως με τη βοήθεια Τσετσένικης ομάδας ήταν η πρώτη επιλογή. Με συγκροτημένη προσπάθεια και με τη βοήθεια εσωτερικής πληροφόρησης η τρομοκρατική ομάδα κατόρθωσε να αποσπάσει αυτό το υλικό και να το μεταφέρει σε υπό αναταραχή περιοχή του Βορείου Ιράκ. Η παρουσία στα φορτηγά ραδιενεργού υλικού και η πιθανή ανίχνευση του από πυρηνικούς ανιχνευτές σε ορισμένα σημεία έλεγχου του οδικού δικτύου οδήγησε στη επινόηση ενός τεχνάσματος μεταφοράς δηλαδή την ανάπτυξη ενός «Έξυπνου Κομβόι». Πριν την άφιξη του φορτηγού στα Ιρακινά-Τουρκικά σύνορα και προς αποφυγή ανεπιθύμητης ανίχνευσης από ενδεχόμενους ανιχνευτές κατά τον εκεί έλεγχο, ένα πρώτο «αθώο» φορτηγό πασαλειμμένο με λίγη ραδιενέργεια προηγούταν αρκετά μπροστά του φορτηγού που μετέφερε τα κλαπέντα ραδιενεργά υλικά και αποσκοπούσε να ελέγξει και προειδοποιήσει το δεύτερο φορτηγό την ύπαρξη μηχανισμού ανίχνευσης ακτινοβολιών κατά τον έλεγχο. Το «αθώο» φορτηγό πράγματι όταν έφτασε στα σύνορα κατά την διάρκεια έλεγχου ενεργοποίησε ένα σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολιών δίνοντας έτσι το σήμα στο κυρίως φορτηγό που ακολουθούσε μακριά να γυρίσει πίσω και να ακολουθήσει άλλο δρόμο για να περάσει τα ραδιενεργά υλικά στη Τουρκία. Τότε αποφασίστηκε να εφαρμόσουν τη δεύτερη μα πολύ πιο δύσκολη επιλογή που είχαν: να ακολουθήσουν το δύσβατο μονοπάτι διαφυγής που χρησιμοποιούσαν κάποιες συμμορίες στην αρχαιότητα μετά τις επιδρομές τους. Αφού μετά από μεγάλες δυσκολίες μπήκαν στη Τουρκία χρησιμοποίησαν τον «Balkan smuggling route» για να φτάσουν στην περιοχή «συναρμολογήσεως των ραδιενεργών» σε κάποια Βαλκανική χώρα προσπαθώντας να αποφύγουν την επαφή με προηγμένα ανιχνευτικά συστήματα Ελληνικών Αρχών.

Ρουκέτες εκτόξευσης ραδιενεργών
Ο τρόπος ρίψης όμως του υλικού αυτού ήταν ένα θέμα και είχαν για το λόγο αυτό εξετάσει πολλά σεναρία αλλά όλα είχαν σοβαρά μειονεκτήματα στην εκτέλεση τους. Η καλύτερη λύση που προτάθηκε ήταν η ρίψη από αέρα μας βρόμικης βόμβας αλλά η εύρεση ενός τέτοιου αεροπλάνου ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Τότε έπεσε στην αντίληψη τους η ύπαρξη μιας ρουκέτας, που είχε αναπτυχθεί για μετεωρολογικούς σκοπούς μαζί με ένα σύστημα εκτόξευσης για την καταπολέμηση του χαλαζιού, ονόματι ALAZAN [2]. Η απόκτηση του λοιπόν θα έλυνε και το τελευταίο πρόβλημα που είχε απομείνει. Μετά από όχι και μεγάλη έρευνα διαπίστωσαν ότι ένας μεγάλος αριθμός ρουκετών που ήταν αποθηκευμένες σε παλιά αποθήκη του Σοβιετικού Στρατού σε μια αυτονομημένη περιοχή της Μολδαβίας με το παράξενο όνομα Transdniester είχε κλαπεί. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, τη διάθεση μεγάλου χρηματικού ποσού και τις ανάλογες επαφές κατόρθωσαν να αποκτήσουν τις επιθυμούμενες ρουκέτες και άρχισαν έτσι να σχεδιάζουν προσεκτικά τα επόμενα βήματα.

Η επόμενη ενέργεια ήταν η τοποθέτηση των ραδιενεργών που είχαν κλαπεί πάνω στη κεφαλή της ρουκέτας ΑΛΑΖΑΝ. Ερευνητικά εργαστήρια με την κατάλληλη χρηματοδότηση ανέπτυξαν μια τεχνική μετατροπής της παλαιάς τεχνολογίας των περιεχόμενων ραδιοϊσοτόπων στις RTG [1] σε υλικό πιο εύκολα προσαρμοζόμενο στην κεφαλή της ρουκέτας ALAZAN. Για το λόγο αυτό μια άλλη «τεχνική ομάδα» είχε αναλάβει να λύσει τα τεχνικά προβλήματα όπως θέματα ακτινοπροστασίας και εκτοξεύσεως της ρουκέτας. Ως περιοχή συναρμολογήσεως είχε επιλεγεί μια περιοχή της FYROM, η οποία περιοχή ευρισκόταν σε αναστάτωση, και μέσα στην οποίαν ερημωμένες εγκαταστάσεις θα αποτελούσαν το χώρο συναρμολογήσεως της ραδιενεργούς κεφαλής. Ο αριθμός των ρουκετών που είχαν αγοράσει υπαγόρευε και τον αριθμό των στόχων που είχαν υπόψη τους. Η μεταφορά αυτών των ρουκετών ήταν όμως ένα πρόβλημα.

Παράξενες αφίξεις βαγονιών
Πολωνός μεταπτυχιακός φοιτητής που έκανε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην αλληλεπίδραση και συμβατότητα των Ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων σε ένα από τα πολλά υπολογιστικά πειράματα του στα δίκτυα επικοινωνιών αντελήφθη ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε πολλά μεμονωμένα Ευρωπαϊκά Υποσυστήματα διαχείρισης σιδηροδρομικών δικτύων. Ένας περίεργος κωδικός SR90 εμφανιζόταν σε κάποια μεμονωμένα βαγόνια, τα οποία είχαν μυστηριωδώς καταχωρηθεί στα αζήτητα αμέσως μετά την άφιξη τους σε συγκεκριμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων! Κοινός παρανομαστής των βαγονιών αυτών ήταν ότι αποστολέας ήταν εταιρεία που έδρευε στο ΚΟΣΟΒΟ περιοχή των Βαλκανίων.

Αυτό δεν ήταν κατ’ αρχάς ύποπτο αλλά η εταιρία στην οποία ανήκε το μεταφερόμενο υλικό είχε καταστραφεί εδώ και χρόνια κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς, χωρίς να εμποδίζεται η συνέχιση της αποστολής παρόμοιων βαγονιών στην Ευρώπη! Κανείς επίσης δεν αναζητούσε τα βαγόνια αυτά για να παραλάβει το περιεχόμενο τους. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημέρωσε φυσικά τον επιστημονικά επιβλέποντα της διατριβής του πάνω στα τελευταία παράξενα ευρήματα, ο οποίος επιβλέπων αφού φάνηκε στην αρχή ότι ανησύχησε κάπως είπε στον πολωνό φοιτητή να προχωρήσει την έρευνα του και κατόπιν αποχώρησε από την ενημερωτική συνάντηση που είχαν. Ο φοιτητής δεν ανησύχησε καθόλου για τα συμβαίνοντα αλλά είχε έμεινε ικανοποιημένος που η γερή χρηματοδότηση που είχε βρει για την διατριβή του συνεχιζόταν έστω και εάν αυτή προερχόταν από ερευνητικό κονσόρτσιουμ υποβρύχιων ανασκαφών!

Εγκληματικά Έγραφα
Οι τοπικές αρχές του Κοσοβου ενημερώθηκαν σχετικά και αποφασίστηκε να σταλεί μια επιτροπή κατά του οικονομικού εγκλήματος για να ελέγξει την εταιρεία πιστεύοντας ότι πρόκειται για περίπτωση λαθρεμπορίου. Όταν έφτασαν στα κτίριο της εταιρείας και άνοιξαν τη σκουριασμένη εξώπορτα αντίκρισαν κατεστραμμένα γραφεία και άδειους χώρους, στων οποίων το πάτωμα υπήρχαν σκορπισμένα φυλλάδια και φωτοτυπίες με το σήμα της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Η ΙΑΕΑ ειδοποιήθηκε αμέσως και αυτή μετά από εσωτερική έρευνα απομόνωσε μια περίεργη καταγγελία εξαφάνισης εγγράφων/φωτοτυπιών που είχε γίνει στη Ελλάδα και που με τη σειρά της έστειλε διερευνητικό σήμα σε αρμόδια ελληνική υπηρεσία. Λεπτομερής αναφορά πάνω στο περιεχόμενο των κλαπέντων εγγράφων από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος δεν υπήρχε αλλά οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικό υλικό που αφορούσε την ασφαλή διαχείριση Πυρηνικών και Ραδιενεργών υλικών από πλευράς δημόσιας υγείας, υλικό που όμως σε «λάθος» χέρια θα μπορούσε να αποτελέσει «εκπαιδευτικό οδηγό» εγκληματικών σχεδίων.

Αν και η Ελληνική αστυνομία κατόρθωσε να αναλύσει μερικώς τα «αποτυπώματα» που η εγκληματική ομάδα είχε αφήσει στην Ελλάδα, οι κινήσεις της είχαν αρχίσει να γίνονται προσεκτικές γιατί αυτό που ενδιέφερε ήταν ο εντοπισμός του Εγκέφαλου της Εγκληματικής ομάδας που μάλλον ήταν σε κάποια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης άγνωστη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Επίσης σημαντική ήταν εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου που είχε απλωθεί στην γηραιά Ευρώπη και η αποκάλυψη του σατανικού σχεδίου που προετοίμαζαν.

Τροποποιήσεις φορτηγών
Ανάμεσα στα σκορπισμένα στο έδαφος χαρτιά στα καταστραμμένα γραφεία στο Κόσοβο ένα σχέδιο τράβηξε την προσοχή, το οποίο έδειχνε κάποιες τροποποιήσεις φορτηγών. Το Ελληνικό τμήμα της KFOR που είχε αναλάβει μέρος της υπόθεσης αμέσως κατάλαβε ότι κάτι τρέχει και ενημέρωσε τις αρμόδιες Νατοϊκές υπηρεσίες. Η καταγγελία στην Ελλάδα φαίνεται τότε είχε βάση και άρχιζαν να εξετάζουν καλύτερα την υπόθεση. Τα φυλλάδια που είχαν κλαπεί φαινόταν ότι συνδέονται με την υπόθεση που ερευνούσαν. Άρχισε να φαίνεται ότι τα φυλλάδια αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση. Μάθαιναν δηλαδή πως να χειρίζονται με ασφάλεια ραδιενεργά και πως να προφυλάσσονται από την εκπεμπόμενη ραδιενεργό ακτινοβολία. Η τρομοκρατική ομάδα «πέτυχε» να συλλέξει τις επιστημονικές πληροφορίες που έχει ανάγκη για να εκτελέσει τα εγκληματικά σχέδια της. Έχοντας επινοήσει ένα διαβολικό σχέδιο και φορώντας το μανδύα της νομιμότητας κατόρθωσε να συλλέξει από χώρες της Ευρώπης το υλικό που ήθελε για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές/εγκληματικές ενέργειες της και να το συγκεντρώσει στα αρχηγεία της σε κάποιο μεγάλο και υπεράνω υποψίας ερευνητικό ίδρυμα τη γηραιάς ηπείρου. Φαίνεται ότι είχαν προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. Ποιο ήταν όμως το στάδιο αυτό και πόσο κοντά ήταν στο στόχο τους; Από την Αθήνα ζητήθηκε να αποσταλούν τα σκορπισμένα έγραφα που βρέθηκαν, για προηγμένες εξετάσεις επειδή μια περίεργη λέξη Acrobat [3] εμφανιζόταν στην ίδιο σημείο σε όλα τα έγγραφα.

Ελληνικές Αρχές: η ενεργοποίηση
Ένας απρόβλεπτος παράγοντας όμως είχε παρουσιαστεί και είχε ανατρέψει μερικώς τα σχέδια της τρομοκρατικής αυτής ομάδας. Λόγω των Ολυμπιακών αγώνων το 2004 στην Αθήνα Ελληνικές Υπηρεσίες είχαν προμηθευτεί υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και με την κατάλληλη εκπαίδευση που είχαν αποκτήσει κατόρθωσαν να συλλάβουν αυτά τα περίεργα μηνύματα και είχαν αρχίσει να σκιαγραφούν το προφίλ της επικίνδυνης αυτής ομάδας που είχε το αρχηγείο της κάπου στην Ευρώπη, τα εργαστήρια της σε βαλκανική χώρα έχοντας είχε αφήσει τα αποτυπώματα της και στην Ελλάδα. Τότε από Ελληνικές υπηρεσίες εστάλη σήμα σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Βαλκανικών κρατών, αλλά εκείνες λόγω της όχι ιδιαίτερα υψηλής εκπαίδευσης τους σε σχέση με την Ελληνική Αστυνομία, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν η δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος που ευρισκόταν σε εξέλιξη στο έδαφος τους.

Ειδική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικευμένη σε Πυρηνική και Ραδιολογική Τρομοκρατία, κατά την πρόσφατη εξειδίκευση της, είχε εισάγει τον παράγοντα Δημόσια Υγεία στην ανάλυση τέτοιων καταστάσεων και μπορούσε να επεξεργαστεί ακριβέστερα διαφαινόμενες καταστροφικές καταστάσεις. Από τις πρώτες πληροφορίες η ομάδα αυτή συμπέρανε ότι τα σχέδια αφορούσαν την μεταφορά ραδιενεργών υλικών χωρίς να μπορεί να πει τίποτα περισσότερο. Όμως από τα εργαστήρια εκτυπωτικού έλεγχου έφτασε ενδιαφέρουσα αναφορά σχετικά με την ανάλυση των εγγράφων που εστάλησαν από το Κόσοβο. Εντοπίσθηκαν ανάμεσα στα έγγραφα που εστάλησαν και κάποια που περιείχαν υλικό της ΙΑΕΑ, τα οποία δεν ήταν αποτέλεσμα φωτοτυπικών διαδικασιών αλλά ήσαν προϊόν εκτυπώσεως από υπολογιστή. Τότε αντελήφθησαν ότι αυτό μπορεί να συσχετίζεται με μια άλλη καταγγελία που αφορούσε μια παράξενη εξαφάνιση ηλεκτρονικών έγγραφων τα οποία περιείχαν Πυρηνικές και Ραδιολογικές του Acrobat pdf files υπήρχε πριν του Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνας. Η αρχική εκτίμηση για υπολογιστικό ιό, στον οποίο να οφειλόταν η καταστροφή, δεν ήταν σωστή. Για το λόγο αυτό ζητήθηκαν πληροφορίες από την (ΕΣΔΥ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος πάνω στο περιεχόμενο και τις πιθανές χρήσεις των φυλλαδίων της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που είχαν χαθεί ή κλαπεί.

Επειδή η τρομοκρατική αυτή ενέργεια είχε σκοπό την δημιουργία θυμάτων ζητήθηκαν από την ΕΣΔΥ περισσότερες πληροφορίες πάνω στις ιδιαιτερότητες αυτή της Ραδιολογικής καταστροφής και στο τοξικολογικό προφίλ του Στροντίου 90. Τα υπολογιστικά μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 από την ΕΣΔΥ αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα. Η βοήθεια και διευκρινίσεις που δόθηκαν από το υπολογιστικό μοντέλο όπως επίσης πάνω στις απαιτήσεις Πυρηνικής Ιατροδικαστικής (Public Health Nuclear Forensic) [4] της περίπτωσης αυτής έμελλε να είναι καθοριστικής σημασίας. Ειδικός πράκτορας με ειδικές γνώσεις στην Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια αποφασίστηκε να αναλάβει τα περαιτέρω ενέργειες γιατί πολλές ερωτήματα είχαν δημιουργηθεί.
Άφιξη σιδηροδρομικών Βαγονιών.

Ο Πολωνός φοιτητής συνέχιζε τη διατριβή του και κάποια στιγμή παρατήρησε προβλήματα στο σύστημα επικοινωνιών. Ερευνώντας διαπίστωσε ότι συγκεκριμένο dll οφειλόταν για την προβληματική συμπεριφορά του υπολογιστικού προγράμματος. Ερευνώντας τα εγχειρίδια που του είχε αφήσει ο προϊστάμενος του διαπίστωσε ότι όταν το μητρικό πρόγραμμα καλούσε το dll αυτό προκαλείτο διακοπή επικοινωνίας μεταξύ των fixed radiation stations και των τοπικών υποσυστημάτων ασφαλείας.

Και τότε του ήρθε μια ιδέα! Ζήτησε τα δρομολόγια των συγκεκριμένων βαγονιών και τις βλάβες στην επικοινωνία των διαφόρων μονάδων ελέγχου. Διαπίστωσε έκπληκτος ότι οι βλάβες που είχαν καταγραφεί είχαν όλες εμφανιστεί μια μέρα πριν περάσουν τα συγκεκριμένα βαγόνια από το σημείο ελέγχου ακτινοβολιών! Συγκεκριμένα μια μέρα πριν την άφιξη στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των βαγονιών Sr90 είχε διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων ανίχνευσης ακτινοβολίας και κεντρικού συστήματος ασφάλειας των σιδηροδρομικών σταθμών στους σταθμούς αυτούς μόνο!

Το συμπέρασμα ήταν προφανές ερώτημα βλάβες στα συστήματα ανιχνεύσεως ακτινοβολιών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς προκαλούνται λίγο πριν φτάσουν τα συγκεκριμένα βαγόνια σε αυτούς γιατι στα βαγόνια υπήρχαν ραδιενεργά και τα συστήματα χάλαγαν για να μην ανιχνεύεται η ακτινοβολία που εκπέμπετο.

Αλλά ποιος είναι αυτός που είχε πρόσβαση στην δικτυακή εφαρμογή που ανέπτυσσε για να στέλνει τέτοια μηνύματα βλαβών. Κανείς δεν μπορούσε να το κάνει ΕΚΤΟΣ από τον supervisor της διατριβής του! Τότε άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η εμπλοκή του σε κάτι τρομακτικό ήταν πολύ πιθανό και ότι η εκπόνηση της διατριβής του είχε έρθει σε δεύτερη μοίρα. Ενημέρωσε τότε την υπηρεσία ασφάλειας για τα ευρήματα η οποία με τη σειρά της αντελήφθηκε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε, τις διαστάσεις του οποίου δεν μπορούσε να εκτιμήσει και για το λόγο αυτό ενημέρωσε τις διωκτικές αρχές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρηματοδότηση και Illicit Trafficking (High Tech US Computer Technology)
Εν τω μεταξύ οι Ελληνικές αρχές είχαν καταφέρει να δώσουν πολλές απαντήσεις σχετικά με την δομή και τις συνδυασμένες ενέργειες της εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας στο παράξενο αλλά υπήρχαν αναπάντητα δυο ερωτήματα:πως επικοινωνούσαν τα ανά την Ευρώπη εγκληματικά μέλη για να αναλύουν και διαμορφώνουν την στρατηγική τους και από πού προερχόταν η οικονομική υποστήριξη της ομάδας αυτής.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικά κονδύλια προβλέπονται για την χρηματοδότηση κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων. Στα ερευνητικά πλαίσια αυτά Ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιστημονικές ομάδες, δημιουργούσαν απομονωμένες ερευνητικές ομάδες στις οποίες συμμετείχαν μεγάλα και σπουδαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα τα οποίαν δημιουργούσαν ασπίδα σε ενδεχόμενες υποψίες. Ερευνητικά κονδύλια αποτελούσαν το κυριότερο εγκληματικό και τρομοκρατικό κανάλι χρηματοδότησης τα δε επιστημονικά forum θα μετατρέπονται σε παράπλευρες εγκληματικές μυστικές συναντήσεις.

Η εγκληματική λοιπόν οργάνωση προκειμένου να επενδύσει τα μεγαλεπήβολα οικονομικής φύσεως «σχέδια» της, είχε βρει άφθονο δωρεάν εγκληματικό προσωπικό σε τρομοκρατικές οργανώσεις και καταφύγιο σε οικονομικά προβληματικές ερευνητικές ομάδες και οργανώσεις. Η παράπλευρη παρουσία σοβαρών επιστημονικών προσωπικοτήτων ήταν η βιτρίνα της εγκληματικής ομάδας αλλά και η εγγύηση που ζητούσαν οι αμερικανικές αρχές για την παροχή υψηλής και απόρρητης τεχνογνωσίας. Η χρησιμοποίηση υψηλής τεχνολογίας υπολογιστικού εξοπλισμού για την ηλεκτρονική μεταφορά «επιστημονικών αλλά εγκληματικά χρήσιμων» πληροφοριών ήταν στις δυνατότητες της. Υψηλή τεχνολογία φορητού υπολογιστικού εξοπλισμού που είχε παραχωρηθεί επίσημα από τις ΗΠΑ για ερευνητικούς σκοπούς μπορούσε επίσης μυστικά να χρησιμοποιηθεί από την τρομοκρατική ομάδα. Οι ηλεκτρονικές πληροφορίες που περιέχονταν στον φορητό εξοπλισμό αποσκοπούσαν στην ενημέρωση μελλοντικών δραστών πάνω στη ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών υλικών, πληροφορίες που καταχωρημένες ηλεκτρονικά σε φορητό εξοπλισμό ήταν σχεδόν αδύνατο να ανιχνευθούν. Μια όμως άστοχη κίνηση μέσα στο 2004 αποκάλυψε το «ΔΙΚΤΥΟ» που χρησιμοποιούσε παράνομα την Αμερικανική τεχνολογία.

Η Βαλκανική Συνεργασία
Οι διαφαινόμενες διαστάσεις του προβλήματος δημόσιας υγείας οδήγησαν στην αναζήτηση βοήθειας και συντονισμού από το SEEBI (South Eastern Europe Buro of Investigation) [5], που είχε την έδρα του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα και είχε αναλάβει το συντονισμό σε Βαλκανικό επίπεδο των επιμέρους επεμβατικών ομάδων Δημόσιας Υγείας προς επίλυση τεράστιων προβλημάτων της περιοχής αυτής (παράνομη διακίνηση ανήλικων παιδιών, μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, διακίνηση επικίνδυνων NRBC ουσιών και άλλων επικίνδυνων για την υγεία του πληθυσμού παραγόντων).

Η εμπειρία που απεκόμισαν οι Ελληνικές Υπηρεσίες Ασφάλειας και Πληροφοριών από την επιτυχή συνεργασία 7 κρατών σε θέματα ασφαλείας των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας του 2004 είχε αποτελέσει μαζί με τις πολύ καλές γνώσεις της περιοχής των Βαλκανίων αλλά και το εξαιρετικό προφίλ που κρατά απέναντι στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία αυτής τη Βαλκανικής (τουλάχιστον) Υπηρεσίας.

Η πολυεθνική αυτή υπηρεσία η οποία στελεχωνόταν από ειδικούς στην Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια, ειδικοί προερχόμενοι από όλες τις Βαλκανικές Χώρες, ανέλαβε την εξιχνίαση σε βαλκανικό επίπεδο της υπόθεση αυτής και αποφάσισε την καθοδήγηση των επιμέρους εθνικών Βαλκανικών ομάδων απάντησης και το συντονισμό τους με την DRAU [6].

Παράλληλα οι ελληνικές αρχές της ζήτησαν τη συνδρομή και συνεργασία τόσο του Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Ο Δημόκριτος» όσο και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας πάνω στην επίλυση του διαφαινόμενου μεγάλου προβλήματος. Η ανάλυση της διαμορφούμενης κατάστασης μέσα από την επεξεργασία ήδη προηγμένων μοντέλων καταστροφής σε υπολογιστή έδειξε ότι η δυναμική του προβλήματος ήταν τέτοια που σύντομα αυτό θα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις και επειδή η κινητοποίηση υπηρεσιών σε Βαλκανικό επίπεδο θα ήταν μια από τις επόμενες ενέργειες ειδοποιήθηκε το BEWS (Balkan Early Warning System) [7] να είναι σε αναμονή εξελίξεων στο επίπεδο UN-WHO-NATO. Το EADRCC μέσω του DRAU περίμενε με τη σειρά του πλήρη ενεργοποίηση του κι όχι μόνο.

Δορυφορική επεξεργασία δεδομένων και Hamelin
Ο δορυφόρος που επεξεργαζόταν τα δεδομένα από τις αποστελλόμενες μετρήσεις στο χώρο της Βαλκανικής μέσα από το πρόγραμμα ”Hamelin” είχε κατάφερε να σχηματίσει μια πρώτη ραδιολογική απεικόνιση ολόκληρου της Βαλκανικής. Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που είχε αναπτύξει ένας πανέξυπνος καναδός ειδικός στους υπολογιστές σε συνδυασμό με την πολύ γρήγορη processor array του συστήματος βοηθούσε στην γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων που είχαν συλλέγει και στη συνεχεία εντόπιση γεωγραφικών περιοχών με συγκεκριμένο radiological pattern. Ο ειδικός πράκτορας με τη βοήθεια του καναδού εδικού εισήγαγαν τα αποτελέσματα από την προσομοίωση που είχε γίνει στην NSPH.

Ο υπολογιστής άρχισε να συγκρίνει τα προσομοιωμένα δεδομένα με εκείνα που είχαν αποστείλει οι πυρηνικοί ανιχνευτές του προγράμματος ”Hamelin”. Μετά από μερικές ώρες ο υπολογιστής εντόπισε τρεις περιοχές στα Βαλκάνια που εμφάνιζαν σε μεγάλη έκταση υψηλότερες μετρήσεις μια όμως περιοχή στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία είχε την «μπανανοειδή μορφή» που έψαχναν. Ικανοποιημένοι και οι δυο για τα αποτελέσματα της συνεργασίας προχώρησαν σε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Ο ειδικός πράκτορας ενημέρωσε το αρχηγείο στην Αθήνα από το οποίο πήρε εντολή να μεταβεί στην συνοριακή περιοχή της Ρουμανίας για να την ελέγξει. Πήρε το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο για την πρωτεύουσας της Ρουμανίας την άλλη μέρα το πρωί όπου και έφτασε. Αφού ενοικίασε εκεί ένα ελικόπτερο μετέβη στο τόπο που είχε υποδείξει η υπολογιστής και ενεργοποίησε τον πυρηνικό ανιχνευτή που είχε πάνω του. Τότε διαπίστωσε ότι η ακτινοβολία που υπήρχε στο περιβάλλον προερχόταν πράγματι από το ραδιοϊσότοπο Στρόντιο 90.

Για να επαληθεύσει το εύρημα του και για την υπόλοιπη τεραστίας έκτασης περιοχή ζήτησε από φίλο του Ρουμάνο εκπαιδευτικό να ενεργοποιήσει το σύστημα ”Hamelin”. Σε στενή συνεργασία με το SEEBI ήταν το (CPHCRS) County’s Public Health and Criminal Response School System [8] ένα σύστημα που είχε προκύψει από την ανάγκη για ένα λίαν χαμηλού κόστους και πρώτου επιπέδου σύστημα ασφάλειας και δημόσιας υγείας για τους ευαίσθητους Βαλκανικούς πληθυσμούς. Πράγματι την άλλη μέρα με τη βοήθεια του CPHCRS ενεργοποιήθηκε το περιφερειακό Hamelin και ένας ολόκληρος «ανιχνευτικός λόχος» από παιδιά με πυρηνικούς ανιχνευτές στα χέρια τους είχε βγει στην τεραστίας έκτασης περιοχή όπου και διαπίστωσε ότι η ακτινοβολία που υπήρχε στο περιβάλλον οφειλόταν σε ακτινοβολία Στροντίου 90.

Πίσω στη Ελλάδα στην Αθήνα μετά τις τελευταίες εξελίξεις οι αρχές προχωρούσαν στην επανεκτίμηση της κατάστασης. Το πρόβλημα των ακινητοποιημένο βαγονιών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων είχε βρει την απάντηση του. Φαίνεται ότι η εγκληματική ομάδα για να λύσει το πρόβλημα μεταφοράς των ραδιενεργών κεφάλων κοντά στους στόχους τους είχε προτείνει την η δημιουργία ειδικών βαγονιών τα οποία με κατάλληλη τροποποίηση θα μπορούσαν να μεταφέρουν το μηχανισμό εκτοξεύσεως και τις αναγκαίες θωρακίσεις μολύβδου. Τα βαγόνια αυτά αφού τροποποιούνταν καταλλήλως στέλνονταν σε συγκεκριμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς μεγάλων πόλεων όπου και θα έμεναν στη αφάνεια μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή: την πρώτη συντονισμένη μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση σε Ευρωπαϊκό έδαφος!

Public Health Disaster Task Force (ΕΣΔΥ)
Το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στην Αθήνα αφού εξέτασε τα δεδομένα απεφάσισε τις ραδιολογικές ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν αλλά και για τις παραπέρα ραδιολογικές πληροφορίες που έπρεπε να αναζητηθούν. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αποφάσισε να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική ομάδα Public Health Disaster Task Force η οποία είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 της Αθήνας η οποία με τη σειρά της άρχισε να επεξεργάζεται την ενημέρωση τω Ελληνικών Υπηρεσιών Υγείας με την αποστολή σε μορφή CD-ROM τη πολυμεσική παραγωγή «Διαχείριση Πυρηνικών και Ραδιολογικών Καταστροφών» πάνω στο προσωπικό των μονάδων υγείας που έπρεπε να ενεργοποιηθούν, στις μονάδες επεμβάσεως και στον ιατρικό εξοπλισμό που έπρεπε να φέρουν μαζί τους, αλλά και στις διαδικασίες προστασίας από ακτινοβολίες του προσωπικού επεμβάσεως και στους τρόπους προστασίας από ραδιενεργό μόλυνση και στη χρησιμοποίηση του προστατευτικού εξοπλισμού.

Τότε ο τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης υπηρεσιών Υγείας της Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που έχει την σχετική γνώση στην οργάνωση μονάδων υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών και τις ικανότητες δημιουργικής συνεργασίας  σε Βαλκανικό και όχι μόνο επίπεδο άρχισε να δημιουργεί εκείνη την πλατφόρμα στην οποία προηγμένες τεχνικές κα διαδικασίες σε θέματα δημόσιας υγείας που είχε αναπτύξει η σχολή να μπορούν να μεταφέρονται σε ένα βαλκανικό πλαίσιο συνεργασίας υπό την διεύθυνση του Καθηγητή JL.

Ανάμεσα στα χαρτιά που είχαν φτάσει στη Αθήνα και εξετάζονταν κάποιος παρατήρησε ένα φυλλάδιο επιστημονικού χαρτιού που περιείχε σχέδια με το λογότυπο μεγάλου Ευρωπαϊκού ερευνητικού ιδρύματος και αναφερόταν σε ένα «μεγάλο πείραμα» το καλοκαίρι του 2012 «στο νησί»!

Ερωτήματα που απασχολούν το υποθετικό σενάριο
1. Ποιες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με το φανταστικό σενάριο μπορούν συμπεριληφθούν σε μια γενικευμένη τρομοκρατική επίθεση;
2. Ποιες Ευρωπαϊκές είναι μέρος και διαθέτουν σιδηροδρομικά δίκτυο όπως περιγράφεται στο σενάριο;
3. Είναι οι Βαλκανικές χώρες έτοιμες να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πολύπλοκη κατάσταση;
4. Ποιες παράλληλες πιθανές καταστάσεις (Πυρκαϊα, Βιολογικές, Χημικές, Ραδιενεργές Ουσίες Καιρός, Παράλληλα Νοσογόνα Συμβάντα) προβλέπονται.
5. Πως θα χρησιμοποιούμε το μοντέλο στον υπολογιστή για να εκτίμηση τις συνέπειες από τρομοκρατική επίθεση στην πόλη ραδιολογικής κατάστασης
6. Έχουν οι Ευρωπαϊκές χώρες όμοιες οδηγίες πάνω στην εκτίμηση ραδιολογικών συνεπειών;
7. Ποιος αναλαμβάνει το γενικό πρόσταγμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο;
8. Ποιοι Διεθνείς οργανισμοί αναμιγνύονται;
9. Χρονοδιάγραμμα δράσης διαφόρων διασωστικών ομάδων στο σενάριο
10. Ομάδες υποστηρικτών υπηρεσιών ποιες και πότε
11. Μεταφορά θυμάτων ποιος πότε πώς; - Απομάκρυνση σημαντικών προσώπων
12. Περίθαλψη θυμάτων πού και πώς;
13. Πως θα αφιχθούν στο χώρο τα ασθενοφόρα για να παραλάβουν διαφορετικούς υποπληθυσμούς ασθενών;
14. Αποκλεισμός εμπλοκής ασχέτων πώς από ποιόν;
15. Αποφυγή πάσης φύσεως συνεπειών
16. Αποφυγή πανικού
17. Γενική πληροφόρηση πώς πότε ποιος ο ρόλος του Τύπου
18. Να εξεταστεί το πλαίσιο συνεργασίας των αναμειγνυόμενων φορέων στην απάντηση Δημόσιας Υγείας σε Βαλκανικό επίπεδο.[1] RTG stands for Radioisotope Thermoelectric Generators. An RTG unit tranforms thermal energy from decay of radioactive material into electricity. There are approximately 1,000 RTGs abandoned in Russia and they pose serious security problem
[2] ALAZAN Alazan is the name of a rocket originally designed by Soviet scientists as a weather control rocket to prevent hail. After the weather control experiment failed, the rocket was later used for military purposes
[3] ACROBAT is the commercial name of the software that reads in a computer environment files with pdf extension.
[4] Nuclear Forensic and Public Health. The public health perspective of nuclear forensic proved to be a very important major tool in nuclear forensic procedures. Criminal evidence may be also found in a public health framework of nuclear forensics.
[5] SEEBI stands for “South Eastern Europe Buro of Investigation”. Public health situations caused by problematic state to state Balkan interactions in cases like Trafficking, Drugs, and Illegal Transplantations led to the development of a multinational agency whose aim is to coordinate the public health response between involving Balkan countries with emphasis in security issues. Public health and Security authorities in all Balkan countries attack consequently the multinational public health and criminal cases more effectively.
[6] DRAU stands for Disaster Resource& Assistance Unit and is a branch of EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). The enormous meta-disaster problems for the civilian population of the region found their solutions within DRAU. DRAU changed dramatically the old way civilians perceived NATO’s role in their daily life! The image of DRAU among Balkan populations was extremely positive for their lives and fortunes as these were the focus of concern of this Unit.
[7] BEWS stands for “Balkan Early Warning System”. Both catastrophic consequences caused from delayed notification, as recorded in previous major disaster events, and problematic communication between several Balkan countries led to the development of a Balkan wide early warning mechanism. Major Agencies as Unites Nations, North Atlantic Alliance and World Health Organization play a vital role in the warning system which is independent from the authorities in each Balkan country. Thus Disaster Planning from public health authorities in each country can be better designed.
[8] County’s Public Health and Criminal Response School System. Many public health and criminal cases appearing in schools in different regions of the country demand the collaboration of various specialists as school teachers, physicians, law enforcement personnel, sociologists, etc for an affective solution of the problem. This low cost system provides exactly the framework.


«Στην ιστορία αυτή η συνεργασία μεταξύ αρκετών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανισμών απέδωσε καρπούς κυρίως χάρις στην εμπειρία που αποκτήθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας σε θέματα Ασφάλειας και Δημόσιας Υγείας, δηλαδή στο επιτυχημένο μοντέλο πολυμερούς συνεργασίας (7Ν) που αναπτύχθηκε τότε.
Όμως οι απειλές πάνω από την Ευρώπη που μπορούν να δημιουργήσουν καταστροφικές καταστάσεις υπάρχουν και εκτιμάται ότι μόνο ένα μικρό μέρος της έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί. Καταχθόνια σχέδια ευρίσκονται κάπου υπό ανάπτυξη και είναι όπως φαίνεται πολύ μεγάλη η ανάγκη για παραπέρα συνεργασία μεταξύ κρατών και όχι μόνο, χωρίς να μας ξεγελάνε κάποιοι περίοδοι «αδράνειας». Μεγάλης έντασης προβλήματα δημόσιας υγείας είναι πολύ πιθανόν να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και είναι αναγκαίο να ενημερώσουμε το χώρο της υγείας ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις».

Ενώ τα θύματα μιας Πυρηνικής/Ραδιολογικής καταστροφής χρειάζονται ιατρική περίθαλψη λόγω ARS (Acute Radiation Syndrome) από μια πρώτη διάγνωση οι τρομοκράτες φαίνεται ότι πάσχουν από μια πάθηση γνωστή ως ADS (Acute Dehumanization Syndrome).

«Το νόημα αυτού του φανταστικού εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν η κατάδειξη της αναγκαιότητας για συνεργασία μεταξύ των τμημάτων δημόσιας υγείας των Βαλκανικών χωρών (και όχι μόνο) στην αντιμετώπιση μιας γενικευμένης καταστροφής».

«Τα στοιχεία του σεναρίου είναι fictional και οποιαδήποτε ταύτιση με κάποια από αυτά μόνο τυχαία θα είναι. Η χρησιμοποίηση διεθνών ονομασιών, διεθνών οργανισμών, κρατικών υπηρεσιών κλπ μόνο τυχαία είναι και γίνονται για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού σεναρίου με απόλυτο σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες και λειτουργίες καθενός από αυτά. Οι εσωτερικές διαδικασίες που περιγράφονται πιθανόν να μην αντιστοιχούν με τις πραγματικές, χωρίς να υπονοείται απολύτως τίποτα. Τα σενάρια αυτά αποσκοπούν στην δημιουργία ενός φανταστικού πλαισίου καταστροφής πάνω στο οποίο μπορούν να δουλέψουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Δημόσια Υγεία».

Από το Φάκελο “Πυρηνικές & Ραδιολογικές Καταστροφές 2004 II”

Comments

Blogger said…
Quantum Binary Signals

Get professional trading signals delivered to your mobile phone every day.

Start following our signals right now & profit up to 270% daily.