Γιάφκα στην Αττική: PH13

Public Health Disaster Task Force
Εκπαιδευτικά Σενάρια Καταστροφών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εδώ περιγράφεται ένα φανταστικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο εγκληματική ομάδα, δικτυωμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλέγει τους Ευρωπαϊκούς στόχους των εγκληματικών ενεργειών της. Σχεδιάζει ακίνδυνα τις ενέργειες της σε Ελληνικό Έδαφος απολαμβάνοντας τοπική υψηλή προστασία.

Έχοντας στη σύνθεση της μέλη με διάφορα ενδιαφέροντα είχε καταφέρει να σχηματίσει μια ομάδα με κοινό όραμα παρουσιάζοντας όμως σε κάθε μέλος διαφορετική όψη του οράματος αυτού. Στη ομάδα αυτή υπήρχαν άτομα με αντιαμερικανικά αισθήματα κατάλοιπο κάποιας ιδεολογίας, μέλη με καλυμμένες αντιχριστιανικές αντιλήψεις που ξεγελούσαν τους υψηλά ισταμένους, τοπικοί ηγέτες με εγκληματικό υπόβαθρο, εκβιαστές και εκτελεστές για τις βρόμικες δουλειές της ομάδας αλλά και διάφορα άτομα με παράξενα κοινωνικά οράματα. Μέλη της ομάδας αυτής είχαν κατορθώσει να διεισδύσουν έξυπνα σε υψηλές θέσεις κατευθύνοντας έπειτα από εκεί τις εξελίξεις. Έχοντας νομιμοφανή εμφάνιση αποτελούσαν την «υψηλή προστασία» η οποία κατόρθωνε να εξαφανίζει όποτε μέλη της ομάδας άφηναν κατά λάθος ίχνη που θα μπορούσαν να τους εντοπίσουν. Η προηγουμένως αποτυχημένη θητεία των αρχηγικών στελεχών της σε Αμερικανικό έδαφος είχε οδηγήσει στην κατάστρωση νέων σχεδίων, αυτή τη φορά σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού χώρου Ασφάλειας δημιουργούσε πολλά κενά, επιτρέποντας στην εγκληματική ομάδα να δρα πολύ πιο εύκολα.
Με πεδίο δράσης την Ευρωπαϊκή ήπειρο, έδρα Βορειοευρωπαική πόλη και ηλεκτρονική λειτουργία της ομάδας αυτής της ήταν σε θέση να πραγματοποιεί μια έξυπνη επικοινωνία, χωρίς να αφήνει ίχνη στη μεταφορά εγκληματικών πληροφοριών και οδηγιών. Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία υπολογιστών που είχε δολίως αποκτήσει και μεταφέρει παράνομα από τις ΗΠΑ είχε πολλαπλασιάσει κατακόρυφα τις «δυνατότητες» της.
Παράξενα ταξίδια μελών της ομάδας μαζί με περίεργες μεγάλες αγορές είχαν κινήσει το ενδιαφέρον Ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών των οποίων οι έρευνες έδειξαν την Ελλάδα σαν τον περιοχή συνάντησης των εγκληματιών και συλλογής των απαιτούμενων ενοχοποιητικών στοιχείων. Όμως από ενέργειες της Υψηλής Προστασίας στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν στοιχεία και χάθηκε η ευκαιρία να εντοπισθεί η ομάδα αυτή εδώ. Η εγκληματική ομάδα διέφυγε. Από παραλείψεις κάποιων το δράμα για ολόκληρη την Ευρώπη μόλις είχε αρχίσει.

Ερωτήματα
• Πως επικοινωνούμε με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές στην περίπτωση αυτή;
• Τι πληροφορίες απαιτείται να γνωρίζουμε για να ενεργοποιήσουμε το σύστημα διαχειρίσεις συνεπειών;
• Πως συνεργαζόμαστε με υπόλοιπες Ευρωπαϊκές ομάδες απάντησης;
• Σε περίπτωση που από διαφαινόμενη εγκληματική ενέργεια τόσο σε Ελληνικό έδαφος αλλά και σε Ευρωπαϊκό γενικότερα απαιτείται κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση των συστημάτων Υγείας που όμως η μεσολαβούσα αρμοδία Ελληνική υπηρεσία είναι «μολυσμένη», έχουμε το δικαίωμα παρακάμπτοντας την Ελληνική να απευθυνθούμε σε αντίστοιχη Ευρωπαϊκή για να ζητήσουμε συνεργασία και βοήθεια στην αντιμετώπιση του ευρωπαϊκών διαστάσεων και ενδιαφέροντος καταστροφικού περιστατικού;
• Είναι δυνατό κάποιοι από ενέργειες τους να βάλουν σε κίνδυνο μέρος του κοινωνικού συνόλου και να έχουν κάποια δικαιολογία γι αυτό. Έχουν όμως το δικαίωμα από παραλείψεις τους (σκόπιμες η μη) να βάλουν τις διεθνείς μας σχέσεις σε κίνδυνο;
• Ο σεβασμός στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς συνεργαζόμενους και φίλους είναι αυτονόητος. Η συνεργασία σε θέματα εγκληματικής φύσεως με επιστημονικές ενώσεις και οργανισμούς όπως Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Health Physics Society (HPS), Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Federal Management Agency (FEMA) κα πως θα πραγματοποιείται;

Από το Φάκελο “Πυρηνικές & Ραδιολογικές Καταστροφές 2004 II”

Comments