Το Ανθρωπινο Γονιδιωμα αποκαλύπτει εγκλήματα: PH10

Public Health Disaster Task Force
Εκπαιδευτικά Σενάρια Καταστροφών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συνέπεια της αποκωδικοποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA) είναι οι γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες εισβάλλουν στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Γονίδια υπεύθυνα για την εμφάνιση ειδών νεοπλασιών, πιθανά τύπων εμφράγματος ή εγκεφαλικών επεισοδίων μπορούν από τώρα και στο μέλλον να εντοπιστούν και με κατάλληλη θεραπεία να εξαλειφθούν ή να αντικατασταθούν. Στην εύρεση της κατάλληλης θεραπείας είναι πιθανό να αναζητηθεί η σύγκριση του γονιδιώματος του παιδιού με τα αντίστοιχα του γονιδιώματα του πατέρα και της μητέρας , αλλά και κάποιων συγγενών μέχρι και 6ο βαθμό συγγένειας.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι γνωστοί οι φυσικοί γονείς του συγκεκριμένου παιδιού, αλλά και όλοι οι συγγενείς του σε ανιούσα ή και κατιούσα γραμμή, εφ όσον φυσικά ευρίσκονται εν ζωή, που μπορεί να βοηθήσουν προς το σκοπό αυτό»

-Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις εκείνες που ο ένας από τους δυο γονείς δεν είναι και ο βιολογικός ταυτόχρονα και μάλιστα κατά την περίπτωση ή που έχει δηλωθεί ψευδώς ή που έχει εξαναγκαστεί, παρά τις προς το αντίθετο υποψίες του να κάνει δήλωση παραδοχής και ειδικά της πατρότητας; Ακόμα και σήμερα, ακόμα και στα πιο εξελιγμένα εργαστήρια Ανοσολογίας και Γενετικής δεν είναι οι επιστήμονες κατά 100% σίγουροι για να δηλώσουν καταφατικά την πατρότητα, την οποία άλλοτε πιθανολογούν και άλλοτε εικάζουν ή θέτουν βαθμολόγηση των πιθανοτήτων. Αυτό αποτελεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, πολύ δε μάλλον, όταν κάποιο εργαστήριο δεν είναι έγκυρα αναγνωρισμένο ή διαπιστευμένο σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε υπάρχουν από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, καθώς και τις Επιστημονικές Εταιρείες κατάλογοι εργαστηρίων.

Τέτοιες περιπτώσεις που ο νομικός γονέας δεν είναι και ο βιολογικός μπορούμε να συναντήσουμε στο παρακάτω σεναριο

Κατά την διάρκεια έγγαμου βίου η σύζυγος δημιουργεί δεσμό με τρίτο άτομο. Από την σχέση αυτή συλλαμβάνεται παιδί. Η σύζυγος το παρουσιάζει σαν προϊόν της συζυγικής σχέσης και έτσι θεωρείται μέχρι τώρα.

Το παιδί αρρώστησε και χρειάστηκε να επισκεφτεί γιατρό και αυτός χρησιμοποίησε το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, δηλαδή και του συζύγου της, που δεν ήταν όμως και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού . Οι επιπτώσεις για την υγεία του παιδιού ήταν δυστυχώς μοιραίες.

Τα ερωτήματα είναι εδώ ποιος αυτός παραπλάνησε τον γιατρό και τον οδήγησε στην δημιουργία ενός ακατάλληλου σχήματος θεραπείας για το παιδί με ολέθριες για τη ζωή του συνέπειες;

Επειδή έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις αποφασίστηκε να αναπτυχτεί ένα Αρχείο Ανθρώπινων Γονιδιωμάτων (ΑΑΓ) (έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων με σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο) με σκοπό να βοηθήσει έτσι ώστε πολύ γρήγορα να εντοπίζονται οι βιολογικοί γονείς και ο γιατρός να είναι σε θέση να βρει το καταλληλότερο θεραπευτικό σχήμα για την ασθένεια του παιδιού.Ερωτήματα
Ποιες, στην περίπτωση αυτή, άραγε θα είναι οι επιπτώσεις στη υγεία και τη ζωή ενός παιδιού από ένα πιθανά λαθεμένο θεραπευτικό σχήμα;

-Τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινή ιατρική πρακτική;

-Ποιες είναι οι καταστάσεις εκείνες που έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπισθούν;

Μέχρι να δημιουργηθεί το ΑΑΓ ο γιατρός θα σχηματίζει και θα χορηγεί την θεραπεία στην περίπτωση αντίστοιχου περιστατικού βασιζόμενος στο γονιδίωμα των υπαρχόντων γονιών. Εδώ γεννιέται το ερώτημα αν θα πρέπει να θεωρείται για ολόκληρο τον πληθυσμό ότι κάθε νομικός πατέρας είναι και ο βιολογικός ;

Πρέπει όμως σε παρόμοια περίπτωση και εφ’ όσον συντρέξει η αιτία, να δηλωθεί κατηγορηματικά ότι η ζωή του παιδιού αυτού ευρίσκεται σε κίνδυνο και έτσι η σύζυγος να υποχρεωθεί να δηλώσει τον πραγματικό πάτερα το συντομότερο δυνατόν! (Υποπερίπτωση: η σύζυγος να ήρθε σε ερωτική συνεύρεση και με τον εραστή και με τον νόμιμο σύζυγο με χρονική διαφορά ολιγότερη του 24ωρου (αν και το χρονικό διάστημα μέχρι 72 ώρες ουδόλως εξασφαλίζει του λόγου το αληθές) άρα να μην είναι σε θέση να γνωρίζει την πατρότητα ακόμα και η ίδια η μητέρα.

Πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός Υιοθεσιών κάθε χρόνο αποτέλεσμα των οποίων ο ένας τουλάχιστον εκ των δυο γονέων να έχει ορισθεί συμβολαιογραφικά. Πρέπει να απαγορευτούν οι υιοθεσίες και να ακυρωθούν όλες οι προηγούμενες;

Κάθε χρόνο γίνονται αγοραπωλησίες βρεφών, απαγωγές παιδιών, ανταλλαγές βρεφών σε μαιευτήρια και βρεφοκομεία κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τώρα πολλά παιδιά να είναι μέλη οικογένειας χωρίς τους βιολογικούς τους γονείς. Τα παιδιά αυτά πρέπει να επιστραφούν το συντομότερο δυνατόν. Η ζωή τους μπορεί να ευρίσκεται σε κίνδυνο.

Στις τεχνητές γονιμοποιήσεις δανείζεται σπέρμα από δότη του οποίου η ταυτότητα δεν είναι γνωστή στο ζευγάρι που ακολουθεί την μέθοδο αυτή για απόκτηση τέκνου. Δεν τους είναι γνωστό ούτε το γονιδίωμα του δότη ούτε η ιατρική εξέλιξη του αλλά ούτε και το ιστορικό της οικογένειας αυτού που παρέδωσε το σπέρμα. Η ζωή αυτών των παιδιών ευρίσκεται σε κίνδυνο.

Στα δικαστήρια αναγνώρισης πατρότητας είναι γνωστές δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν σε τέτοιες υποθέσεις. Είναι δυνατό δικαστήρια να έχουν παραπλανηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων και αντιφατικών επιχειρημάτων και να έχουν υποχρεώσει σε αναγνώριση παιδιού από τρίτου άσχετα άτομα. Το αποτέλεσμα από αυτές τις παραπλανημένες αποφάσεις των δικαστηρίων , πιθανά θα είναι οι ζωές των παιδιών αυτών να ευρίσκονται τώρα σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να ευρεθεί το συντομότερο δυνατό ο βιολογικός τους πατέρας .

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ

Από το Φάκελο “Πυρηνικές & Ραδιολογικές Καταστροφές 2004 II”

Comments