Ραδιενεργές Πηγές και Τρομοκρατία (Ε)

Αν και κατά τη διάρκεια των τελευταίων τρομοκρατικών επιθέσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά υλικά, έχει εκφρασθεί έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους τρομοκρατικών οργανώσεων να αποκτήσουν τέτοια υλικά με σκοπό να εξαπολύσουν κύμα πυρηνικής η ραδιολογικής τρομοκρατίας. Πράγματι μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει για καμιά έκρηξη συσκευής η μηχανισμού διασποράς ραδιενεργού υλικού, μιας συσκευής που είναι γνωστότερη με το όνομα "βρόμικη βόμβα" αλλά αυτό δεν σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των τρομοκρατών να κάνουν κάτι τέτοιο. Απλά, όπως φοβούνται οι ειδικοί, δεν έχει συμβεί ακόμα.

Σε αυτό το τύπο τρομοκρατίας επιδιώκεται η πρόκληση βλαβών στην υγεία των ανθρώπων μεσω της διασποράς ραδιενεργών υλικών όπως και η δημιουργία πανικού στο κόσμο. Οι συνέπειες από την επίθεση δυστυχώς θα συνεχίζονται λόγω του πανικού που θα έχει δημιουργηθεί προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες στους πυροσβέστες που θα δουλεύουν στα συντρίμμια, στους αστυνομικούς που θα θέλουν να ελέγξουν τη κατάσταση, στους ιατρούς που θα θέλουν περιθάλψουν τα θύματα και γενικά σε όσους θα τρέξουν να βοηθήσουν. Θα είναι έτσι δύσκολο για τους διασώστες να πλησιάσουν ανθρώπους παγιδευμένους εάν θα πρέπει να δουλεύουν σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια. Για να εκδηλωθεί ραδιολογική τρομοκρατίας πρέπει να εκπληρούνται δυο θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κινήτρων για τη συγκεκριμένη μορφή τρομοκρατίας. Αν και οι πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι λίγες τρομοκρατικές ομάδες επιθυμούν ή έχουν την δυνατότητα να εξαπολύσουν ραδιολογικές επιθέσεις ακόμα η απλή ύπαρξη και μικρού ενδιαφέροντος εκ μέρους τους για ραδιολογική τρομοκρατία είναι επαρκής λόγος για να οργανώσουμε την απάντηση και τη παρουσία μας Συμπερασματικά η πρώτη πρόθεση μας λέει ότι εάν οι τρομοκράτες δεν επιδιώκουν να εξαπολύσουν ραδιολογική τρομοκρατία αυτή δεν θα συμβεί ποτέ.

Δεύτερη προϋπόθεση για την εμφάνιση ραδιολογικής τρομοκρατίας είναι η απόκτηση πρόσβασης σε ραδιενεργά υλικά. Οι ραδιενεργές πηγές που ευρίσκονται σε χρήση σήμερα παράγονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από έξι μόνο εταιρείες κάτι που από τη σκοπιά της ασφάλειας τους αυτό το γεγονός είναι ενθαρρυντικό. Είναι ενθαρρυντικό, επειδή οι προσπάθειες μας συγκεντρώνονται ευτυχώς σε συγκεκριμένο μικρό αριθμό κρατών και επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά πολλές ραδιενεργές πηγές δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα ασφάλειας επομένως ένας κατάλληλα ενισχυμένος και εστιασμένος έλεγχος στις πηγές θα επιτρέψει να δίνουμε στη κοινωνία μας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Υπάρχουν όμως και πηγές που οι μεγάλες δυνατότητες απόκτησης αυτών των ραδιενεργών υλικών και οι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτοι έλεγχοι σε πολλά από αυτά δείχνουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. Οι δεκάδες χιλιάδες πηγές που παραμένουν ορφανές και είναι αδύνατο να ευρεθούν, δηλαδή πηγές που δεν ελέγχουμε είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα ασφάλειας.
Αν και οι έλεγχοι έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο χιλιάδες πηγές παγκοσμίως χάνονται, εγκαταλείπονται ή κλέβονται.

Οι προσπάθειες μας όπως είναι επακόλουθο εστιάζονται ενίσχυση της ασφάλειας των πηγών. Μια αποτελεσματική δε ασφάλεια απαιτεί ισχυρές μεθόδους προστασίας προς αποτροπή κακόβουλης απόκτησης των ραδιενεργών πηγών. Τελευταία έχοντας καταγράψει κινήσεις ραδιολογικής τρομοκρατίας και μέσα στις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος έχουμε προγραμματίσει να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των επικίνδυνων υλικών από τέτοιες ενέργειες. Όμως ακόμα κι αν μια ραδιολογική τρομοκρατική επίθεση δεν εμφανιστεί ποτέ το αποτέλεσμα μιας ενισχυμένης ασφάλειας των ραδιενεργών πηγών θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Το σωστό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε την απειλή αυτή απαιτεί γνώση από μας πάνω στις ιδιότητες των ραδιοϊσοτόπων, τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες αλλά και τον τρόπο παραγωγής ραδιολογικών όπλων. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να βρούμε τους τρόπους να μειώσουμε τη πιθανότητα να εμφανιστεί ραδιολογική τρομοκρατία αλλά και της διατηρήσουμε ταυτόχρονα τα οφέλη που έχουμε από τη χρησιμοποίηση ραδιενεργών πηγών. Το να βρούμε τη κατάλληλη ισορροπία απαιτεί να έχουμε σταθερά στραμμένη την προσοχή μας στην εξελισσόμενη φύση της απειλής αλλά και να έχουμε συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των διαδικασιών ασφάλειας.

Από Φάκελο "Πυρηνικές % Ραδιολογικές καταστροφές 2004"

Comments