Τι πρέπει να κάνει κανείς εάν βρεθεί σε μια μολυσμένη με ραδιενέργεια περιοχή;

Εάν υποψιάζεστε ότι ένας άγνωστος αερομεταφερόμενος παράγων έχει μολύνει ένα χώρο, προειδοποιείστε όσους ευρίσκονται κοντά για το γεγονός αυτό και αφήστε αυτή την περιοχή αμέσως. Θα πρέπει να κλείστε την εξωτερική πόρτα με την οποία επικοινωνεί η μολυσμένη περιοχή με τους άλλους χώρους. Στη συνέχεια προσπαθήστε να την απομονώστε προκειμένου να εμποδίσετε άλλα άτομα να μπουν σε αυτήν. Επίσης κλείστε, εάν υπάρχουν, τους ανεμιστήρες ή τις μονάδες εξαερισμού. Αφαιρέστε το μολυσμένο ιματισμό και να τον βάλετε μέσα σε σφραγισμένες τσάντες ή κιβώτια. Γρήγορα ξεπλύνετε τα μάτια σας αλλά και το εκτεθειμένο δέρμα σας με σαπούνι και νερό πολύ καλά. Τότε καλέστε βοήθεια.

Comments