Πώς ξέρω εάν δεν πρέπει να πιώ το νερό μου;


Ο Οργανισμός που προμηθεύει το νερό (τοπικός ή κρατικός) έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει εάν το νερό δεν ανταποκρίνεται στα κρατικά πρότυπα ή εάν υπάρχει υδατομεταφερόμενη ασθένεια. Επίσης οι υποψίες για ύπαρξη επικίνδυνου παράγοντα στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού είναι αφορμή για ενημέρωση του κοινού. Θα υπάρξουν προειδοποιήσεις από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το τύπο (εφημερίδες) και το ταχυδρομείο. Οι αναγγελίες/ ειδοποιήσεις αυτές θα περιγράφουν όλες τις τυχόν προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρετε, όπως το βράσιμο του νερού.
Εάν υπάρχει μια επίθεση σε ένα τοπικό σύστημα παροχής νερού, οι Αρχές των εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού θα ενεργοποιήσουν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της μαζί με τις τοπικές Αρχές. Αυτά τα σχέδια προβλέπουν τη διακοπή του συστήματος παροχής του νερού, ειδοποίηση του κοινού για μέτρα έκτακτης ανάγκης, που παίρνονται και μια εναλλακτική πηγή νερού, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Από Φακελο Πυρηνικες και Ραδιολογικές Καταστροφες 2004

Comments