Friday, 10 June 2011

Μνημόνιο και Διαχείριση Καταστροφών


Η διαχείριση μιας καταστροφής χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες φάσεις*. Έτσι είναι τα πράγματα και για την οικονομική καταστροφή στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο αντιστοιχεί σε μια από τις φάσεις της: είναι η φάση απάντησης στη διαχείρισης μιας καταστροφής.

Η διαχείριση της καταστροφής αυτής σε όλο της το φάσμα θα πρέπει να στοχεύει πρώτα-πρώτα στη μείωση ή στην αποφυγή, όσο περισσότερων δυνατόν απωλειών από την εμφάνιση του κινδύνου πτώχευσης και να διαβεβαιώσει την ελληνική κοινωνία ότι έρχεται οικονομική, και όχι μόνο, βοήθεια από το εξωτερικό προκειμένου να αποφευχθεί το μοιραίο. Επίσης ότι μεριμνά για τη παροχή κατάλληλης βοήθειας στο θύματα της, τα οποία σημειωτέον είναι τόσο απλοί πολίτες όσο και το οικονομικό σύστημα της χώρας, και τελικά να επιτύχει γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση τους. Για να τα καταφέρει, πολλά μεν θα πρέπει να επιτύχει σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτά θα πρέπει να γίνουν κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Η διαχείριση της καταστροφής αυτής απαιτεί πρώτα από όλα να έχουμε μια καλή εικόνα των φάσεων της. Προκειμένου δε να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κύκλο διαχείρισης της καταστροφής. Σε αυτόν το κύκλο αρχίζουμε να δουλεύουμε, αρχίσουμε την ανάλυση της καταστροφής και τη διαχείριση της.

Ενέργειες διαχείρισης
Οι ενέργειες κατά τη διαχείριση είναι πολλές και σε αυτές αναμιγνύονται κυβερνητικοί και μη οργανισμοί κάνοντας το συντονισμό των μεμονωμένων ενεργειών μια δύσκολη υπόθεση. Η μοναδικότητας δε της περίπτωσης αυτής, σε συνδυασμό με το κρίσιμο της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι ενέργειες, απαιτούν ειδικό τρόπο, επείγουσας μάλιστα, διαχείρισης. Αυτό θα επιτευχτεί μέσα από μια δύναμη κρούσης που θα αποτελείται από υψηλής στάθμης ανεξάρτητους και ανεπηρέαστους ειδικούς προκειμένου να φέρει εις πέρας τις αλλαγές που χρειάζονται. Σε αυτήν την δύναμη κρούσης και σε αυτή τη φάση πολιτικοί δεν χωρούν. (και γενικά όσοι κατά το κοινό ευθύνονται για την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα).

Η δύναμη κρούσης δεν θα πρέπει να αναλύει μόνο τη κατάσταση και να αποφασίζει στη συνέχεια τις επόμενες ενέργειες στη διαχείριση της καταστροφής, αλλά θα πρέπει και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους μεμονωμένους οργανισμούς απάντησης προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της καταστροφής, να βοηθήσει στην γρήγορη αντίδραση των υπηρεσιών του κράτους στην καταστροφή αυτή κατάσταση και να συμπαρίσταται σε όσους μετά την καταστροφή θα ασχολούνται με την αποκατάσταση των λειτουργιών.

Θα πρέπει επίσης να την χαρακτηρίζει η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση με τις διεθνείς αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης της λειτουργίας της θα πρέπει, και αυτό είναι κυρίως έργο της υπόλοιπης κοινωνίας, να απομονώνονται οι κάθε λογής λαϊκιστές. Θα πρέπει να δίνεται το μήνυμα προς το εξωτερικό ότι οι έλληνες εκτιμούν τη πρόσφορα της διεθνούς κοινότητας, συνεργάζονται και φυσικά δεν εκβιάζουν.

Επείγουσα κατάσταση
Σημειώνουμε ότι η κατάσταση στην οποία έχει βρίσκεται η Ελλάδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες αλλά και τις ανάγκες μιας επείγουσας κατάστασης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι εάν κάποιος περιέλθει σε αυτή την κατάσταση τότε μόνο ένα μικρό υποσύνολο των κάποτε λειτουργιών τους παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη, είναι ακόμα πλήρως ενεργό δηλαδή. Έτσι και στην περίπτωση στης Ελλάδας προκειμένου να διασφαλίσουμε σωστά διαχειριζόμενες αλλά και εξελισσόμενες λειτουργίες του κράτους και της κοινωνίας μόνο τα πολύ ζωτικής σημασίας από αυτούς θα υποστηρίζονται ολοκληρωμένα αλλά και θα μπορούμε συνεπώς να βασιζόμαστε σε αυτά.

Το μήνυμα δηλαδή προς την κοινωνία θα πρέπει να είναι ότι στη παρούσα δύσκολη κατάσταση και προκειμένου να δοθεί ώθηση στη λειτουργία της χώρας μόνο ένα μικρό κομμάτι της θα λειτουργεί πλήρως (και θα υποστηρίζεται επίσης πλήρως). Οι υπόλοιποι, που συνιστούν τη πλειοψηφία, προς το παρόν ας περιορίσουν εθελοντικά τις απαιτήσεις τους από το κράτος. Εμείς όμως θα πρέπει να τους έχουμε πείσει ότι, αν και η πολιτεία αδυνατεί να τους υποστηρίξει πλήρως, υπάρχουν άμεσα και εν ισχύ σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν την υποστήριξη τους με την πρώτη και πολύ κοντινή ευκαιρία.

Ψυχολογία απάντησης και κύκλος δράσεις
Μπορεί στη φάση της απάντησης να μην αναμιγνύονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, βλέπε η πλειοψηφία της χώρας, όμως η δημιουργία της απαραίτητης θετικής ψυχολογίας στο λαό είναι καθήκον όλως αλλά κυρίως των ΜΜΕ της χώρας. Ο διεθνή παράγοντας από την πλευρά καλό θα ήταν να προχωρήσει σε κάποιες μικρές κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες να δείχνουν στο λαό ότι βρίσκεται κοντά τους και υποστηρίξει πρακτικά τις όσες αναγκαίες δομικές αλλαγές

Κατάλληλες δράσεις σε όλα τα σημεία του κύκλου οδηγούν σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, καλύτερη ειδοποίηση μειωμένη ευπάθεια η πρόληψη της καταστροφής σε επόμενο κύκλο. Ένας πλήρης κύκλος στη διαχείριση καταστροφής περιλαμβάνει τη δημιουργία δημοσίων πολιτικών και σχεδίων τα οποία είτε θα τροποποιούν τις αιτίες της καταστροφής η θα μετριάζουν τις επιπτώσεις που έχουν στους ανθρώπους, στα κτίρια, στη γη και στις υποδομές.

Πάρις Μαυροκεφαλος

No comments: