Friday, 20 May 2011

H απάντηση ΡΒΧ της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ)

The Multinational CBRN Brigade
Η απάντηση του NATO σε περιπτώσεις καταστροφών απασχολούσε τη συμμαχία από τη δεκαετία του 1950. Από τα τέλη της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα άρχισε να φαίνεται η ανάγκη για δημιουργία αποτελεσματικότερων των μηχανισμών συνεργασίας πολιτικών στρατιωτικών σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών και της υποστήριξης των πολιτικών υπηρεσιών. Οι δραματικές εξελίξεις όμως στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με κορύφωση τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη έδωσαν δραματική ώθηση και ανέδειξαν το επείγον της κατάστασης.
Η απειλή που προέρχεται από όπλα ΡΒΧ με την σχετικά απλή τεχνολογία παραγωγής τους αλλά και την εκφρασμένη επιθυμία από τρομοκράτες να τα αποκτήσουν ανάγκασε το ΝΑΤΟ να δημιουργήσει μια πολυεθνική μονάδα προκειμένου να παρέχει στις δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας του με αποτελεσματικές υποστηρικτικές δυνατότητες σε καταστάσεις που αναμιγνύονται ραδιολογικοί, βιολογικοί ή χημικοί παράγοντες αλλά και να είναι ικανή να προστατεύει τους στρατιώτες κατά ένα γρήγορο ευέλικτο τρόπο.

Πρωτοβουλίες άρχισαν να παίρνονται με σκοπό τη ανάπτυξη μια μονάδας ΡΒΧ που ευτυχώς είχαν αίσιο αποτέλεσμα. Τον Ιούνιο του 2002 οι πρωτοβουλίες αυτές επικυρώθηκαν από τους αμυντικούς υπουργούς του ΝΑΤΟ και εγκρίθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Στη Σύνοδο αυτή, αναγνωρίστηκε ότι πολλά μέλη του ΝΑΤΟ παρουσίαζαν «αμυντικό έλλειμμα» ΡΒΧ. Ετσι η αντιμετώπιση του προβλήματος απελευθέρωσης παραγόντων ΡΒΧ βρήκε τη λύση του μέσα από στη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών αλλά και όπλων μαζικής καταστροφής (WMD).

Αποφασίστηκε λοιπόν η αποστολή του τάγματος αυτού να είναι η γρήγορη και αξιόπιστη υποστήριξη σε ΡΒΧ περιστατικά, πρώτιστα των ήδη ανεπτυγμένων δυνάμεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων της συμμαχίας σε περιβάλλον τέτοιων παραγόντων ΡΒΧ. Η έννοια ενός τάγματος ΡΒΧ θα πρέπει να βασίζεται στην υπάρχουσα στρατιωτική δομή και οι δυνατότητες της ενισχύθηκαν σημαντικά προκειμένου να καλυφτούν οι σχετιζόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Το τάγμα έχει δυνατότητες διαδικασίες αναγνώρισης παραγόντων ΡΒΧ και απορρύπανσης μολυσμένων περιοχών άλλα και ένα κινητό εργαστήριο ικανό να προσδιορίζει και επιβεβαίωνες τέτοιους παράγοντες.

Σταδιακά λοιπόν το NATO άρχισε να γίνεται τα κέντρο ανάπτυξης των νέων όπλων αντιμετώπισης μη συμβατικού πολέμου. Η ανάπτυξη του τάγματος από το ΝΑΤΟ εκφράζει τελικά τη στρατηγική βούληση για αντιμέτωπη αυτών των απειλών, απειλών που μπορεί να προέρχονται επίσης από κράτη παρίες και διεθνείς ταραξίες. Και λαμβάνοντας υπόψη τη τρέχουσας απειλής από τα όπλα μαζικής καταστροφής (WMD), αυτή η ικανότητα αποτελεί το πυρήνα για την παροχή της προστασίας σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας.

Πάνω από 100 ειδικοί μαζεύτηκαν στο Οσλο, τον Οκτώβριο του 2006 προκειμένου να δώσουν τις τελευταίες πινελιές επέμβασης σε περιστατικά που περιλαμβάνουν ΡΒΧ παράγοντες. Εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις για την ελάχιστη δυνατή αλλά αποτελεσματική όμως επέμβαση σε τέτοια περιστατικά και εξετάστηκαν οι τρόποι καλύτερης προστασίας του πληθυσμού. Αποφασίστηκε να εστιαστούν οι προσπάθειες σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και υποστήριξης της μονάδας αυτής.

Έχουν υπάρξει συγκριτικά λίγα παραδείγματα τρομοκρατικών ομάδων που να χρησιμοποιήσουν τους παράγοντα CBRN. Εντούτοις, μια μελέτη του 2006 που ανέλυσε τα σχέδια περίπου 50 ισλαμικών εξτρεμιστικών ομάδων στην Ευρώπη, διαπίστωσε ότι η προγραμματισμένη χρησιμοποίηση παραγόντων CBRN αποτελούσε περίπου το 25 τοις εκατό των περιπτώσεων. Η τρομοκρατική λαίλαπα έχει αλλάξει πράγματι τις προτεραιότητες της Συμμαχίας μεταφέροντας μια απλά συνεδριακή αντιμετώπισης του θέματος των ΡΒΧ σε μια ευδιάκριτη μέθοδο ασυμμετρικής σύγκρουσης.

Όπως συμβαίνει στους περσότερους μετασχηματισμούς του ΝΑΤΟ τελευταία, αποφασίστηκε η ανάπτυξη της ΡΒΧ απάντησης να γινει σε τρία μέτωπα: πρώτο με την ενίσχυση των χωρών μελών και όσων συνεργάζονται με τη Συμμαχία να αναπτύξουν δικές τους δυνατότητες ΡΒΧ δεύτερο βοηθώντας τους επιμέρους συντονισμούς των εθνικών προσπαθειών και τρίτο μέσω της εφαρμογής κοινών υπαρχόντων δυνατοτήτων της συμμαχίας. Επιπλέον, το τάγμα έχει μια κοινή ομάδα αξιολόγησης προκειμένου να ενισχύσει και συμπληρώσει το υπάρχον προσωπικό στην έδρα του ΝΑΤΟ. Ένα πλαίσιο αναπτύχθηκε επίσης για την παροχή των συμβουλών και της βοήθειας στις χώρες στον προγραμματισμό, την προπαρασκευή και την απάντηση στις απειλές CBRN. Η ηγεσία του δίνεται εκ περιτροπής σε ένα έθνος/κράτος το οποίο θα παρέχει τη μερίδα του λέοντος με τα υπόλοιπα βοηθήματα να παρέχονται από άλλα έθνη του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει επίσης τη γενική ευθύνη για τη μονάδα, συμπεριλαμβανόμενης της εφαρμογής και της διατήρησης των μόνιμων λειτουργικών διαδικασιών, του προγραμματισμού και της διεύθυνσης της συλλογικής εκπαίδευσης, και της διατήρησης της ετοιμότητας ενεργοποίησης και ανάπτυξης της μονάδας. Το τάγμα εκπαιδεύεται και πιστοποιείται στα πρότυπα που καθορίζονται από τους στρατηγικούς διοικητές του ΝΑΤΟ και που εγκρίνονται από το διοικητή της αποστολής. Το σχέδιο είναι να υπάρχουν πολλαπλά επιλεγμένα τάγματα, προκειμένου να παίρνουν εναλλακτικά για μια σταθερή περίοδο, τη ηγεσία του τάγματος.

Κατά παρόμοιο τρόπο που ισχύει για το NRF, τα πολυεθνικά τάγματα θα ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης, αξιολόγησης, και πιστοποίησης κάποιο διάστημα πριν μπουν στη επιχειρησιακή εφεδρική περίοδο. Η πολυεθνική σύνθεση του αμυντικού τάγματος ΡΒΧ υπαγορεύει την ανάγκη για προσχεδιασμένες ευκαιρίες ολοκλήρωσης της κατάρτισης και της δια-λειτουργικότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στο τελικό στάδιο με την εταστική εκπαίδευση, τις ασκήσεις, και τις συνεχείς αξιολογήσεις θα παραδίνεται μια ετοιμοπόλεμη δύναμη ικανή να φέρει σε πέρας κάθε περιστατικό ΡΒΧ και να υποστηρίξει και επιχείρηση NRF. Η πρώτη χώρα που ηγήθηκε μια τέτοιας πολυεθνικής δύναμης ΡΒΧ ήταν η Τσεχοσλοβακία.

Ο William Puttmann από το WMD Centre του ΝΑΤΟ σε ομιλία του θέλησε να θίξει το θέμα αναφέρθηκε ότι οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχει δώσει η συμμαχία στην αντιμετώπιση των απειλών από ΡΒΧ αντικαθρεφτίζουν το πλαίσιο απάντησης μας σε περιπτώσεις που στο πεδίο μάχης αναμειγνύονται τέτοιοι παράγοντες. Οι πιο πολλές προκλήσεις που υπάρχουν αφορούν την εκπαίδευση και τις οργανωτικές φάσεις κατά την εναλλαγή της ηγεσίας. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν τα γλωσσικά εμπόδια, τις διαφορές στα πρότυπα κατάρτισης, το διαφοροποιημένο εξοπλισμό, και τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την ανίχνευση παραγόντων ΡΒΧ και απορρύπανση μολυσμένων περιοχών και αντικειμένων. Για να το πω διαφορετικά το πρόβλημα εμφανίζεται όταν πρέπει να φέρουμε σε αρμονική λειτουργία αυτά τα συστατικά τη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή, προκειμένου να ανταποκριθεί η μονάδα στις απαιτήσεις του NRF και στη νέα στρατηγική εστίαση του ΝΑΤΟ.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μονάδα ΡΒΧ του ΝΑΤΟ είναι τρομερές, αλλά η επιτυχία του πολυεθνικού αμυντικού τάγματος είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ. Με τη συμμαχία κρίσιμο κανάλι για τη ανταλλαγής πληροφοριών τα θέματα πολλαπλασιασμού των οπλών μαζικής καταστροφής και εκτίμησης των απειλών από τρομοκρατικές ομάδες που χρησιμοποιούν όπλα ΡΒΧ βρίσκουν την απάντηση τους.


No comments: