Sunday, 15 May 2011

Μεταφορά - διακίνηση ραδιενεργών υλικών/ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων

Ραδιενεργά υλικά: Οι μεταφορές ραδιενεργών υλικών διέπονται από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας) και υπόκεινται στις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Για τις μεταφορές απαιτείται προηγούμενη άδεια της ΕΕΑΕ.
Ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα:Ειδικότερα, η μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των ραδιενεργών υλικών και ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων που αναφέρονται σε Υπ. Απόφαση πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την ΕΕΑΕ ή τους εκάστοτε εξουσιοδοτημένους από αυτήν φορείς, κατόχους σχετικών αδειών από την ΕΕΑΕ. Για τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση αυτών των προϊόντων συνεφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας . Συνεκδοχικά απαιτείται και άδεια μεταφοράς και παράλληλη εξουσιοδότηση της ΕΕΑΕ.

Άδειες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών: Οι άδειες που χορηγούνται από την ΕΕΑΕ είναι τριών κατηγοριών:
- Γενική άδεια: Χορηγείται στους μεταφορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν μεταφορές ραδιενεργών υλικών επί συνεχούς βάσεως. Η γενική άδεια είναι ετήσια και ανανεώνεται με αίτηση του μεταφορέα που υποβάλλεται ένα μήνα πριν τη λήξη της.

- Μεμονωμένη άδεια: Χορηγείται στους μεταφορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν μεμονωμένες μεταφορές ραδιενεργών υλικών.

- Ειδική άδεια: Χορηγείται για κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται συχνή μεταφορά συγκεκριμένων ραδιενεργών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τη ραδιενέργεια, το είδος των πηγών (ανοικτές - κλειστές), τους κινδύνους διασποράς και την ειδική τους φύση (π.χ. σχάσιμα, εύφλεκτα εκρηκτικά, διαβρωτικά και τοξικά).

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και πρέπει να περιλαμβάνει:

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ιδιότητα το είδος της απαιτούμενης άδειας
τον προορισμό, την ημερομηνία μεταφοράς, τη συχνότητα μεταφορών και το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί τα χαρακτηριστικά των ραδιενεργών ουσιών που θα μεταφερθούν, την ποσότητα, τη ραδιενέργεια, τη φυσική και χημική τους κατάσταση, το είδος τους (κλειστές-ανοιχτές πηγές) και το είδος ακτινοβολίας που εκπέμπουν
το πιστοποιητικό καταλληλότητας της συσκευασίας από την Αρμόδια Αρχή της χώρας κατασκευής της το μέσο μεταφοράς, τον εξοπλισμό που διαθέτει, τη θωράκιση, τα προστατευτικά μέτρα, τη σήμανσή τους και τα προβλεπόμενα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος
την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται με τη μεταφορά, καθώς και την εκπαίδευσή τους στην ακτινοπροστασία και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, στην περίπτωση ατυχήματος τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά και τη φυσική προστασία των ραδιενεργών υλικών, για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων, καθώς και των ειδικών όρων που περιέχονται στην άδεια.

Εξουσιοδότηση για μεταφορά/διακίνηση/αποθήκευση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων
Για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος διακίνησης/μεταφοράς ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του κοινωνικού οφέλους της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η ΕΕΑΕ προτίθεται να προβεί σύντομα σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην περίπτωση δε που απαιτείται, σε ανοικτό διαγωνισμό, προκειμένου να εξουσιοδοτήσει φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της διακίνησης/μεταφοράς ραδιενεργών υλικών/ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Έλεγχος της διακίνησης ραδιενεργών υλικών / ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων
Με σκοπό το συνεχή και άμεσο έλεγχο των διακινούμενων ραδιενεργών υλικών / ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων, τέθηκε σε λειτουργία ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από την ΕΕΑΕ. Όλοι οι αδειοδοτημένοι φορείς είναι συνδεδεμένοι με τη βάση, την οποία οφείλουν να ενημερώνουν συνεχώς.
Ατυχήματα
Πέραν της αδειοδότησης, η ΕΕΑΕ έχει επιπροσθέτως την ευθύνη αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων για τον πληθυσμό, που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Πιο συγκεκριμένα, αν κατά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια του πληθυσμού, ο υπεύθυνος για τη μεταφορά υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την ΕΕΑΕ και συγχρόνως τις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές. Οι αρμόδιοι της ΕΕΑΕ μεταβαίνουν στην περιοχή του ατυχήματος, προκειμένου να γίνει εκτίμησή του και να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες για τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να λάβει επιτόπου τα μέτρα προστασίας, που απαιτούν οι περιστάσεις.

ΕΕΑΕ
http://www.eeae.gr/gr/index.php?menu=7&fvar=html/misc/_radiofarmaka

No comments: