Saturday, 21 May 2011

Οδηγίες προστασίας του πολίτη από Χ.Β.Ρ.Π.


Οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση ενός ΧΒΡΠ περιστατικού εξαρτώνται κατά ένα βαθμό από το συγκεκριμένο σενάριο (είδος, ποσότητα και καθαρότητα ΧΒΡΠ παράγοντα, μέθοδος διασποράς, χώρος περιστατικού, μετεωρολογικές συνθήκες, κλπ) και επομένως δεν είναι ακριβώς οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις.

Παρ’ όλα αυτά οι ενδεδειγμένες ενέργειες γενικά στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές:

•Μείωση του χρόνου παραμονής στο επικίνδυνο περιβάλλον και επομένως της έκθεσης στον ΧΒΡΠ παράγοντα.
•Απομάκρυνση του επικίνδυνου ΧΒΡΠ παράγοντα από το σώμα.
•Απομάκρυνση από τον χώρο του περιστατικού και παραμονή σε χώρο που είναι ασφαλής.
•Εφαρμογή των οδηγιών που δίνουν οι Αρμόδιες Αρχές και συνεργασία με το προσωπικό τους.
Ακολούθως παρατίθενται κάποιες γενικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν μέχρις ότου να δοθούν συγκεκριμένες ειδικές οδηγίες από τις Αρμόδιες Αρχές. Συμβουλευτείτε και τις οδηγίες για τα τεχνολογικά ατυχήματα.. Για την ειδική περίπτωση αντικειμένων υπόπτων για άνθρακα επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Αν βρεθείτε σε χώρο που έγινε απελευθέρωση κάποιου ΧΒΡ παράγοντα που έγινε αντιληπτή.

•Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην πανικοβληθείτε.
•Εάν το περιστατικό συμβεί σε ανοικτό χώρο, εάν μπορείτε απομακρυνθείτε από την περιοχή του συμβάντος περπατώντας και μόνο και χωρίς να αγγίζετε. Μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ και μην χρησιμοποιήσετε δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς [λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, μετρό, ταξί, αυτοκίνητα, μηχανάκια]. Αυτού του είδους η συμπεριφορά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω διασπορά του επικίνδυνου παράγοντα και επομένως στη ρύπανση/μόλυνση των δημοσίων/ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και του υπολοίπου πληθυσμού και την εξάπλωση του προβλήματος η οποία θα δυσχεράνει και την προσφορά βοήθειας προς εσάς.
•Εάν το περιστατικό λάβει χώρα σε ένα κλειστό χώρο φροντίστε να κλειστούν τα συστήματα εξαερισμού και κυρίως το κεντρικό σύστημα εάν υπάρχει και ακολούθως βγείτε από το κτίριο και περιμένετε τις Αρμόδιες Αρχές.
•Προφυλαχθείτε εισερχόμενοι στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο η παραμονή ή η καταφυγή σε ένα κλειστό χώρο μειώνει την έκθεση σε ΧΒΡΠ παράγοντες που υπάρχουν στον χώρο του συμβάντος.
•Όντας σε «ασφαλή» χώρο να βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατόν και τοποθετήστε τα μέσα σε μία πλαστική σακούλα και κλείστε την ερμητικά κατά το δυνατόν. Τα ρούχα σας πρέπει να τα βγάλετε με τρόπο ώστε να μην εκθέσετε τα πιο ευαίσθητα σημεία και τις περιοχές εισόδου του οργανισμού σας (κυρίως τα μάτια, μύτη και στόμα) περισσότερο στους ΧΒΡΠ παράγοντες. Η ενέργεια αυτή αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω έκθεσή σας καθώς και των άλλων. Ακολούθως εάν είναι δυνατόν πλυθείτε με άφθονο νερό μόνοι σας ή καλύτερα ανά δύο (δηλ σε ζευγάρια) ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος καθαρισμός στα δύσκολα σημεία και μέρη του σώματος (πίσω από τα αυτιά, μάτια, μασχάλες, κλπ).
•Εάν δεν είναι εφικτό βγάλτε όσα ρούχα είναι δυνατόν (εάν το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες) και περιμένετε τις δυνάμεις που θα αναλάβουν το έργο της απολύμανσης/απορρύπανσης σας. Να είστε προετοιμασμένοι ότι 1) θα πρέπει να βγάλετε ή να σας βγάλουν τα ρούχα σας (μερικά από αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα με ψαλίδι). Θα χρειαστεί να στεκόσαστε χωρίς ρούχα μπροστά σε άγνωστους και γνωστούς ανθρώπους. Αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας σας, 2) Εάν φοράτε ή έχετε μαζί σας κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα ή συναισθηματικής αξίας αντικείμενα, πρέπει να γνωρίζετε και να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να τα παραδώσετε στο προσωπικό που θα σας απορρυπάνει.
•Εάν έχετε παιδιά ή βρέφη μαζί σας θα σας επιτραπεί να τα έχετε μαζί σας κατά την διάρκεια της διαδικασίας απορρύπανσής σας.
•Η συνεργασία σας με το προσωπικό των δυνάμεων υπηρεσιών που έχουν σαν αποστολή την αντιμετώπιση του συμβάντος είναι απαραίτητη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (την δική σας υγεία). Η πιο σημαντική συμβολή είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνουν και να μην διαφωνείτε.
•Μην παραξενεύεστε εάν δείτε το προσωπικό των δυνάμεων υπηρεσιών να φορά προστατευτικό εξοπλισμό που εσείς βέβαια δεν έχετε . Η καλύτερη δυνατή προστασία τους είναι απαραίτητη για επιτευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο στόχος που είναι η μεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς.
•Μην ξεχνάτε να αναφέρεται στις Αρχές οτιδήποτε παρατηρήσατε.
Εάν εκτεθείτε σε κάποιο ΧΒ παράγοντα χωρίς να το γνωρίζετε

•Είναι πιθανόν να εμφανίσετε συμπτώματα τα οποία μοιάζουν με συμπτώματα λόγω ίωσης ή κρυολογήματος δηλ. πυρετός, βήχας, κοιλιακοί ή μυϊκοί πόνοι, κλπ (π.χ. βιολογικός παράγων) ή συμπτώματα έκθεσης σε τοξική χημική ουσία (π.χ. μουστάρδα, φυτοφάρμακο).
•Παρακολουθείστε προσεκτικά την ενημέρωση (εάν έχει γίνει) από τις Αρμόδιες Αρχές και δείτε εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανακοινώσεις. Σε άλλη περίπτωση ενημερώστε τις Αρμόδιες Αρχές.
•Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον προσωπικό σας ιατρό ή με ιατρικές υπηρεσίες και μην παρουσιαστείτε σε κάποιο χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας (νοσοκομείο, ιατρείο) χωρίς προηγουμένως να έχετε ενημερώσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

No comments: