Tuesday, 9 June 2009

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σε κάθε υπεύθυνη κοινωνία γίνεται προγραμματισμός αφου ληφθούν οι αναγκαίες κλιματολογικές πληροφορίες βάσει ειδικών μελετών, να ενημερώνεται η κοινωνία από τους αρμόδιους φορείς, πριν αποφασισθεί αν θα δοθούν αποζημιώσεις με την κήρυξη ασυνήθους/σπάνιαςς κατάταστασης ανομβρίας/ ξηρασίας, επίσης πότε και σε ποιούς θα δοθούν.
Τι ειναι όμως μιά ασυνήθης κατάσταση ξηρασίας/ ανομβρίας :Είναι ένα επεισόδιο ανομβρίας απο αυτά που είναι εκτός των δυνατοτήτων του αγρότη που κανονικά δεν αναμένει να αντιμετωπίσει( manage) χρησμοποιόντας υπεύθυνη στρατηγική διαχείρισης του αγρού του, που είναι πέραν των κανονικών ρίσκων διαχείρισης και όταν το μέλλον των αγροτών σε μιά περιοχή ευρίσκεται σε ρίσκο, οπότε σ’αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζεται η κήρυξη της απο τοπικούς φορείς και αρχίζει η μικροπρόθεσμη βοήθεια για τούς αγρότες.
Η βοήθεια αυτή δίδεται και σε εξαρτώμενες μικρο-επιχειρήσεις όπως εισαγωγείς γεωργικών μηχανημάτων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτώνων, φυτοφαρμάκων, σε κτηνοτρόφους που εισάγουν τις ζωοτροφές τους η και αγοράζουν νερό για τα ζώα τους η ακόμη και σε ασχολουμένους με την παραγωγή γαλακτοκομικών με εισαγώμενο γάλα, καθως και σε άλλους όπως εποχιακοί εργάτες ακόμη κα σε μεταφορείς προιόντων που έχασαν την εργασία τους λόγω της ανομβρίας.Τα γεγονότα που λαμβάνονται υπ’οψη για την κήρυξη ανομβρίας απο το κράτος πρέπει να έχουν σοβαρή επίπτωση και να είναι διαρκείας και να συμβαίνουν μια μόνο φορά κάθε 20-25 έτη δηλαδή πιθανότητα 1 στα 5 η 5% ( βεβαιομένα από τα κλιματολογικά στοιχεία). Επι πλέον πρέπει να έχει σοβαρή ελάττωση του εισοδήματος για μιά μακρά χρονική περίοδο πέραν των 12 μηνών. Επίσης να μη ήτο δυνατόν να προβλεφθεί (κατά τη γνωμη μου από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία η άλλο φορέα) και ακόμη να μη μπορεί ο επιρεαζόμενος να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή μέρος της διαδικασίας της δομικής προσαρμογής για να μικράνει τις ξημιές του.
.Ενα παράδειγμα από την Αυστραλία που μαστίζεται απο το ίδιο φαινόμενο που διαρκεί και πέντε ετη καμμιά φορά: Ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει το γεγονός στο Εθνικό Αγροτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο για γνωμάτευση και αυτόματα αρχίζουν οι αγρότες και οι εξαρτώμενες μικρο-επιχειρήσεις να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια ενόσον η αίτηση τους μελετάται. Η βοήθεια συνίσταται σε προσωρινή βοήθεια προς τους αγρότες και τους εξαρτωμένους τους, την ίδια που διδεται σε ανέργους( ανεργειακό επίδομα), δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αλλλες διευκολύνσεις(δωρεάν σπουδές σε γεωργικά κολλέγια η πανεπιστήμια) αλλά και χαμηλά επιτόκια για νέα η παλαιότερα σχετικά δάνεια τους μέχρι του ποσού των 70,000 ευρω ετησίως η 350,000 ευρω για πέντε έτη. Όλα τα επιδόματα παραμένουν εν ενεργεία μέχρι να λήξει επίσημα η ανομβρία στην επαρχία τους( βασισμένη πάλι στα κλιματολογικά και άλλα κριτήρια) χωρίς οι αγρότες να χρειάζεται να κάνουν άλλες ενέργειες. Όσον αφορά τις απαραιίτητες προαπαιτούμενες αγρο-κλιματολογικές μελέτες αναφέρομαι απλώς παραθέτω από σχετικό πίνακα 1. (απλή ταξινόμηση της σοβαρότητας ανομβρίας) και τονίζω τις δυο τελευταίες γραμμές του δείκτη ανηγμένης κατάταξης ανομβρίας SPI ( specific precipitation index) που μας ενδιαφέρουν.
Πίνακας 1.
A simple 5-category severity classification
SPI Values Category
2.0 and more extremely wet
1.5 to 1.99 very wet
1.0 to 1.49 moderately wet
-0.99 to 0.99 near normal 33% or 1 in 3 years
-1.0 to -1.49 moderately dry 10% or 1 in 10 years
-1.5 to -1.99 severely dry 4.5% or 1 in 20 years
-2 and less extremely dry 2.5% or 1 in 50 years
Συμπερασματικά δίνω ένα παράδειγμα στην περίπτωση π.χ. της Λεμεσού μελετώντας τον πιο κάτω πίνακα 2 που ελήφθη απο τα αρχεία της Αυστραλίας. Πιθανότητες μηνιαίας βροχόπτωσης για τη Λεμεσσο και ποσά που καταγράφηκαν η ξεπεράστηκαν σε 100%, 90% ... 0% των ετών. Οι γραμμές 90% και 80% πρέπει να συγκρίνονται με τα κλιματολογικά στοιχεία (‘οπως προπερυσινά, περυσινά και φετινά) για την κήρυξη σοβαρας ξηρασίας.
Πίνακας 2
JAN Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov De Year Lowest on record 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 195
90% yrs at least 43 21 11 2 0 0 0 0 0 0 8 39 280
80% yrs at leas t 60 34 17 6 0 0 0 0 0 2 15 6 0 341 (διάμεσος) 50% yrs 92 73 38 16 6 0 0 0 0 17 42 111 450 Highest on record 296 164 200 106 78 37 1 9 17 107 280 284 833 Mean 105 75 43 22 11 2 0 0 1 24 56 112 447

Από τις πιό πάνω τιμές της γραμμής 80% του πιό πάνω πίνακα συγκρίνουμε την προ-περυσινή (2005-2006) βροχόπτωση του έτους στην περιοχή της Λεμεσού που ήτο 272.1 χλς. με τα 341 χιλιοστα του μέτρου και αφού είναι μικρότερη κηρύσσεται η περιοχή σε κατάσταση ασυνήθους σοβαρότατης ανομβρίας ( πιό σωστά χρησιμοποιούμε τις τιμές του υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου-Αυγούστου (2005-2006) με αυτές του πίνακα διαρυθμυσμένες ανάλογα απο Σεπτέμβρίο-Αύγουστο. Οι περυσινές τιμες δηλ. το 2007 είναι 399.5 χλς. αρα υψηλότερη του 341 χλσ. με συνέπεια να έιχε λήξει η ανομβρία( αυτο φαίνεται απο τα στοιχεία της μετεωρολογικής Υπηρεσίας οπoυ η βροχόπτωση του Φεβρουαρίου του 2007 ητα πολυ πιό πάνω απο τη κανονικη των 76.3 χλσ ( μέσω όρο) ιση με 205% (μέχρι και 276% σε μερικές άλλες περιοχές με 95% της μέσης τιμής για όλη την Κύπρο).
Όλα αυτά ισχύουν για το 5% (ακριβέστερα 4. 5%) πιθανότητα. Αν θέσουμε όμως ένα ελαφρότερο κριτήριο το 10% δηλ. πιό συχνή ανομβρία η τιμη σύγκρισης από τον πίνακα 2 είναι 280 χλσ. επίσης από το πίνακα 1 φαίνεται ότι είναι μέτριας έντασης( δείκτης SPI -1 to -1.49). Σ’αυτή την περίπτωση χρειάζεται αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, προγγραματισμός του αριθμού τουριστών καθώς και άλλων τομέων της δραστηριότητας μας, είτε η άμεση αύξηση των υδάτινων πόρων με αφαλάτωση αλλά με μεθόδους όπως ηλιακή ενέργεια η η μεταφορά νερού επί μονίμου βάσεως από το εξωτερικό.
Δρ Ευάγγελος Κατσιαμπίρτας είναι σύμβουλος στην υδρο/αγρο-κλιματολογία και υπήρξε Αναπλ. Καθηγητής της κλιματολογίας και αγρο- μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ναμίμβιας.
Όλα αυτά ισχύουν για το 5% (ακριβέστερα 4. 5%) πιθανότητα. Αν θέσουμε όμως ένα ελαφρότερο κριτήριο το 10% δηλ. πιό συχνή ανομβρία η τιμη σύγκρισης από τον πίνακα 2 είναι 280 χλσ. επίσης από το πίνακα 1 φαίνεται ότι είναι μέτριας έντασης( δείκτης SPI -1 to -1.49). Σ’αυτή την περίπτωση χρειάζεται αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, προγγραματισμός του αριθμού τουριστών καθώς και άλλων τομέων της δραστηριότητας μας, είτε η άμεση αύξηση των υδάτινων πόρων με αφαλάτωση αλλά με μεθόδους όπως ηλιακή ενέργεια η η μεταφορά νερού επί μονίμου βάσεως από το εξωτερικό.

Δρ Ευάγγελος Κατσιαμπίρτας είναι σύμβουλος στην υδρο/αγρο-κλιματολογία και υπήρξε Αναπλ. Καθηγητής της κλιματολογίας και αγρο- μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ναμίμπιας.
Πηγη

No comments: