Sunday, 15 February 2009

International Maritime Security Organization/3g

Διεθνής Οργανισμός Ασφάλειας Θαλασσίων Μεταφορών
Το Αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, πρωτοπόρο, δημιουργικό και συνεχής δότης ιδεών, σκέψεων και προσανατολισμών προς ολόκληρη την ανθρωπότητα, αποτέλεσε την φύτρα που βλάστησαν και καρποφόρησαν, η έννοια, ο ορισμός και η εδραίωση της πολιτικής σκέψεως, του πολιτικού διαλογισμού και της πολιτικής πράξεως, στοιχεία που συνιστούν την πολιτική επιστήμη.

Μετά τα καταστροφικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι κυβερνήσεις σε όλο το κόσμο ερευνούν και προσπαθούν να εντοπίσουν όλους του τρόπους που τρομοκράτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν εκατόμβες θυμάτων. Αυτό που ήταν αντικείμενο μόνο μυθιστορημάτων και κατασκοπευτικών ταινιών κινηματογράφου βλέπουμε σήμερα να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και αποτελεί από τις μεγαλύτερες ανησυχίες όλων των υπηρεσιών ασφαλείας παγκοσμίως με τα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών να αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο ή πιθανότητα να είναι αυτά ο στόχος μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων.
Στη καρδιά του παγκόσμιου εμπορίου ευρίσκονται οι θαλάσσιες μεταφορές και πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλές σύστημα μεταφορών, όσο είναι δυνατό ανοιχτό και ελεύθερο εμποδίων, που θα παρέχει όμως ταυτόχρονα ασφάλεια στις λειτουργίες του και προστασία από εξωτερικούς κινδύνους.

Η Ελλάδα μια παραδοσιακά θαλάσσια χώρα. με τη πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατικών μελών της ΕΕ για το στόλο της (υπό ελληνική σημαία), με τις εκατοντάδες των νησιών και των παράκτιων πόλεων καθώς επίσης και τη σημαντική γεωγραφική θέση της χώρας κορυφαίο σημείο μεταξύ των ευρωπαϊκών και ανατολικών χωρών, αντιμετώπιζε πάντα το θέμα της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών πολύ προσεκτικά και υπεύθυνα με τα στελέχη της να έχουν συγκεντρώσει πολύτιμη εμπειρία και γνώση στα θέματα αυτά.

Παράγοντες της ελληνικής ναυτιλίας πιστεύουν ότι οι συνθήκες και οι πρακτικές που επέτρεψαν στις θαλάσσιες μεταφορές να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην θεαματική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και στην οικονομική ευμάρεια των πληθυσμών είναι δυστυχώς ευάλωτες σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές ενέργειες. Οι ευπαθείς περιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές και αρχίζουν από φυσικές παραβιάσεις της ακεραιότητας αποστολών και σκαφών και παράνομης μεταφοράς επικίνδυνων παραγόντων μέχρι τις απάτες και την παράνομη μεταφορά χρημάτων και τρομοκρατικών ομάδων.

Επειδή το ελληνικό σκάφος εξαρτάται από την ξένη αγορά, τα συμβαλλόμενα μέρη και τις διεθνείς αγορές, τα στελέχη της έχουν πολύ καλή γνώση της ανάμιξης των διεθνών οικονομικών παραγόντων και των «προστατευτικών» μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες επιτρέποντας έτσι σε αυτά να κάνουν βασικές μεν αλλά ουσιαστικές εκτιμήσεις ασφαλείας και να είναι σε θέση να προτείνουν αποτελεσματικά μέτρα.

Το στοίχημα λοιπόν που έχουμε βάλει είναι μεγάλο και το κόστος της ενδεχόμενης αποτυχίας δυσβάστακτο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε σημαντική διακοπή στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών θα ακρωτηρίαζε πλήρως την παγκόσμια οικονομία. Τα επαγγέλματα στη ναυτιλία είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας της απασχόλησης στην διεθνή αγορά εργασίας. Μεγάλος αριθμός απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα, με σημαντικά ποσά για τις χώρες, άτομα των οποίων εργάζονται σε αυτήν.

Για αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα πρέπει να μπουν σε εφαρμογή διαδικασίες που σκοπό θα έχουν τη μείωση των κινδύνων στις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία του International Maritime Security Organization ή Διεθνούς Οργανισμού Ασφάλειας Θαλασσίων Μεταφορών.

Τα συμπεράσματα στα οπαία έχουμε καταλήξει από την λήψη μέτρων ασφάλειας στο τομέα αυτό λένε ότι οι δαπάνες της απραξίας είναι ενδεχομένως τεράστιες, ‘ότι μερικές δαπάνες μετριούνται ευκολότερα από άλλες και ότι πολλά από τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε δε συνδέονται με ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ΜΟΝΟ. Η σημασία που δίνεται στο τομέα της ασφάλειας από έλληνες πλοιοκτήτες (κάτι που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για μίμηση παγκοσμίως) φανερώνεται από τις προμήθειες καινούργιων νέων, ασφαλών και τεχνολογικά προηγμένα σκάφων που ελλιμενίζουν στους ελληνικούς λιμένες.

No comments: