Saturday, 21 February 2009

Το νεο Παγκόσμιο Σύστημα Ασφάλειας GSS/3g

Το Παγκόσμιο Σύστημα Ασφαλειας GSS/3g παρουσιάζει μια ρεαλιστική και προσαρμοσμένη θεώρηση στα νέα δεδομένα. Επεκτείνεται σε διάφορα περιβάλλοντα με διαφορετικό σύνολο αναγκών το καθένα, από τεχνολογικά ανεπτυγμένα μέχρι οικονομικά δραστήρια και από πολιτικά εντατικοποιημένα μέχρι κοινωνικά οργανωμένα. Οι εστιασμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες που έχει μια συγκεκριμένη χώρα η κοινωνική ομάδα και τις διαφορετικές κατά συνέπεια επιχειρησιακές ανάγκες ασφάλειας απαιτούν τη τοποθέτηση, των ιδιαιτεροτήτων που είπαμε, σε ένα γενικευμένο (παγκόσμιο) πλαίσιο αρχών ασφάλειας. Αυτό βοηθά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων και στις «εκτεταμένες» συνεργασίες αλλά και την αποφυγή διεθνών συγκρούσεων και παρεξηγήσεων Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ενός πολιτισμού στη βάση του και στη φιλοσοφία του Παγκόσμιου Πλαισίου Ασφάλειας GSS.

Οι τελευταίες εξέλιξες στην αντιμετώπιση των καυτών ζητημάτων ασφάλειας, με τη παγκόσμια τρομοκρατική απειλή σε πρώτο πλάνο, απαιτεί νέο μοντέλο αντιμετώπισης όπως αυτό που προσφέρει η GSS/3g.

Η εκλογή ενός νέου προέδρου στις Ηνωμένες πολιτείες με, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, διαφορετικές προτεραιότητες σε πολλά θέματα, έρχεται τη κατάλληλη στιγμή να αντιμετωπίσει ένα κουρασμένο και δυσαρεστημένο κάπως από το δαπανηρό «πόλεμο στη Τρομοκρατία» τοπικό αλλά και διεθνές σκηνικό.

Η συνεχιζόμενη όμως παρουσία στο Αμερικανικό Πεντάγωνο του ίδιου Υπουργού Άμυνας ανακουφίζει. έστω και προσωρινά. πολλούς που ΦΟΒΟΝΤΟΥΣΑΝ κάποιου είδους ασυνέχεια ή μικρή έστω διακοπή του αγώνα ενάντια στη τρομοκρατία. Η πολιτική λοιπόν, όπως έχει αυτή διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ενός καινούργιου παγκόσμιου σκηνικού προσέχοντας αφενός να μη χαθούν όσα με κόπο κερδίσαμε τα τελευταία χρόνια και αφετέρου να συνεχίσουμε τον αγώνα κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον της κοινωνίας πάνω στην αναγκαιότητα και το δίκαιο του στόχου.

H προσέγγιση από την GSS/3g των παγκόσμιων προβλημάτων ασφάλειας περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά από υπηρεσίες και μονάδες, οι οποίες βασίζονται και έχουν κορμό την κοινή πολιτισμική εξέλιξη των κοινωνιών τις οποίες στοχεύει η τρομοκρατία σήμερα και απευθύνεται σε μια ολόκληρη σειρά ειδικών που μέχρι σήμερα αποσπασματικά δούλευαν για να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των αναγκών ασφάλειας.

Η υπάρχουσα δομή της παγκόσμιας ασφάλειας περιλαμβάνει μια σειρά υπηρεσιών όπως ενίσχυση της ασφάλειας των επαγγελματιών, του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, στην αντιμετώπιση όλων των τύπων απειλών που μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους, ή εγκαταστάσεις. Η πολιτισμικά όμως ολιστική προσέγγιση βασίζεται στη πείρα που έχει συσσωρευτεί από τη 3g, αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης της απειλής και της αντιμετώπισης των επί μέρους κύκλων ασφαλείας αλλά και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και συγκρούσεις εθνικών ασφαλειών.

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε ότι τον Αύγουστο του 2004 διεξήχθησαν στην Αθήνα οι 27οι Ολυμπιακοί αγώνες με μεγάλη επιτυχία από άποψη ασφάλειας, στους οποίους αναδείχθηκε η ιδιαίτερα αποτελεσματική διεθνής συνεργασία στα θέματα αυτά (ασφάλειας). Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν το υψηλό επίπεδο των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας οι οποίες κατόρθωσαν να παρουσιάσουν ένα προηγμένο μοντέλο συνδυασμένου εθνικού ελέγχου και διεθνούς συνεργασίας ταυτόχρονα.

Οι ελληνικές υπηρεσίες με την προσθήκη υψηλής τεχνολογίας την απόκτηση ειδικής τεχνογνωσίας αλλά και την σκληρή εκπαίδευση τους σε συνδυασμό με το μεγάλο πολιτισμικό δυναμικό, λόγω της εθνικής εκπαίδευσης τους αλλά και τη τεράστια εμπειρία που έχουν αποκτήσει λόγω της μακρόχρονης στενής επαφής με μουσουλμανικούς πληθυσμούς δημιουργούν όχι μόνο την ιδανική εμπροσθοφυλακή ή ομάδα κρούσεως στο νέο παγκόσμιο αντιτρομοκρατικό πλαίσιο που διαμορφώνεται αλλά και τη βάση του νέου πολιτισμικά βασιζόμενου παγκόσμιου συστήματος ασφάλειας. Η ιστορία του πολιτισμού μας δείχνει ότι κάθε τι ελληνικό είναι παγκόσμιο, κάτι που δίνει παγκόσμια διάσταση στο δυναμικό της 3g.

Αρχική Φάση
Η 3g αποτελεί την επιχειρησιακή συνισταμένη τριών συνιστωσών πρώτο της gATU («ελληνική» Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), της οποίας ένας από τους σκοπούς της και ίσως ο σπουδαιότερος είναι η προστασία του ελληνικού πολιτισμού, που έχει πια παγκόσμια διάσταση, από τη λαίλαπα της τρομοκρατίας. Αποστολή της αντιτρομοκρατικής ομάδας gATU με τις ειδικές ικανότητες εντοπισμού του κίνδυνου που στοχεύει πολιτισμικής σημασίας στόχους είναι μεν εξαιρετικά δύσκολη αλλά και παγκοσμίως απαραίτητη και φυσικά μοναδική.

Δεύτερη συνιστώσα της 3g είναι η gNIS («ελληνική» Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών),το «πολιτισμικό» δίκτυο της οποίας επιτρέπει στην παγκόσμια κοινότητα να διαχειρίζεται τόσο εθνικές όσο και διεθνείς πολιτισμικές πληροφορίες και να προχωρά σε εις βάθος αναλύσεις των πολιτισμικά στοχευόμενων κινδύνων στις κοινωνίες τους. Το δίκτυο που η gNIS έχει δημιουργήσει συμπληρώνει ένα μεγάλο κενό στη παγκόσμια αντικατασκοπία έχοντας εντάξει αξιοποιήσει τις αποτυχίες στη συλλογή πληροφοριών και αντικατασκοπίας σε θέματα συγκρούσεων και αδυναμίας αλληλεπιδράσεων διαφορετικών πολιτισμικά κοινωνιών και τις έχει εντάξει μέσα στο Δίκτυο της.

Ένα Δίκτυο πους είναι σε θέση να αναλύει τις ιδιαιτερότητες αλληλεπίδρασης ενός παγκόσμιου πολιτισμού, του ελληνικού, με άλλους διαφορετικούς και να δίνει απαντήσεις σε «καυτά» ερωτήματα που απασχολούν την υφήλιο σήμερα αλλά και να σχεδιάζει μια αποτελεσματική στρατηγική παγκόσμιας αντικατασκοπίας.

Τρίτη και εξίσου σημαντική συνιστώσα της 3g είναι η gCPS («ελληνική» Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) η όποια έχει στο επίκεντρο της τον "αστικό προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης" ή τις δραστηριότητες σχετικά με την απάντηση καταστροφής όπως και την προπαρασκευή της. Μια υπηρεσία τρομακτικά μεγάλης σπουδαιότητας στη εποχή των ασύμμετρων απειλών, δηλαδή καταστροφικών καταστάσεων στις οποίες ο κυριότερος στόχος είναι καθημερινός άνθρωπος και ο πολιτισμός του αφού αυτή (η gCPS) μπορεί να ενεργοποιήσει αστικές ομάδες και να «παρασύρει» στον αγώνα που δίνει η ανθρωπότητα σήμερα εναντίον του δεδηλωμένου εχθρού της, της τρομοκρατίας δηλαδή και σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας πχ ιατρούς επιστήμονες, καθηγητές.

Η φιλοσοφία της 3g λοιπόν θα είναι αυτή που θα υπάρχει πίσω από τη νέα στρατηγική και θα δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην κουρασμένη από τις συγκρούσεις και τη φθορά του χρόνου παγκόσμια πολιτική ασφάλειας. Έτσι οι σχεδιαστές της νέας πολιτικής, με τη νέα δημοκρατική κυβέρνηση Ομπαμα στις ΗΠΑ στο επίκεντρο της, θα κατορθώσουν να τραβήξουν, έστω και προσωρινά, τα φώτα της δημοσιότητας από τους τωρινούς κουρασμένους πρωταγωνιστές του αγώνα και να δώσουν ένα νέο χρώμα (πολιτισμικό) στον αγώνα ενάντια στη τρομοκρατία. Ας έχουμε υπόψη μας ότι τη περίοδο αυτή οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, ιδίως στις ΗΠΑ, ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στη συνέχιση του αγώνα.

Ενδιάμεση Φάση
Οι δυνατότητες της 3g όμως άρχισαν να ξεφεύγουν από το εθνικό επίπεδο για το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αυτό φάνηκε με τη δημιουργία του Βαλκανικού Συστήματος Διαχείρισης Καταστροφών που αναπτύχθηκε με σκοπό να διαχειριστούν οι βαλκανικής διάστασης καταστροφές και κατά συνέπεια τα τεράστια προβλήματα ασφάλειας που συνοδεύουν τα διαφορετικής σύστασης εθνολογικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, οικονομικά, τεχνολογικά περιβάλλοντα της περιοχής.

Η υπεράσπιση του πολιτισμού μας περνά μέσα από τη προστασία των επιτευγμάτων του όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η διαμόρφωση μιας στρατηγικής ασφάλειας των Ολυμπιακών αγώνων που θα υπερβαίνουν σίγουρα τις τοπικές δυνατότητες ασφάλειας της διοργανώτριας χώρας λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα που θα μεταφέρουν στους αγώνες όσες από αυτές τις χώρες αντιμετωπίζουν στο έδαφος τους πρόβληματα ασφάλειας, όπως δυστυχώς έγινε με τους αγώνες του Μονάχου. Αυτό έγινε με τη σχεδίαση της Διεθνούς Επιτροπής Ολυμπιακής Ασφάλειας που θα έχει έδρα της την αρχαία Ολυμπία θέλοντας έτσι να δείξουμε την απόφαση της διεθνούς κοινότητας να υπερασπίσει την κληρονομιά του πολιτισμού μας.

Η Ελλάδα σαν μια μεγάλη δύναμη στο χώρο της ναυτιλίας έχει από καιρό διαγνώσει τη ανάγκη για θέσπιση μέτρων στο χώρο της, κάτι που η 3g έγκαιρα εκτίμησε και δουλεύειi σκληρά προσπαθώντας να εντοπίσει τους τρόπους εκείνους που τρομοκράτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν εκατόμβες θυμάτων στο χώρο αυτό. Αυτό που ήταν αντικείμενο μόνο μυθιστορημάτων και κατασκοπευτικών ταινιών κινηματογράφου βλέπουμε σήμερα να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και ευρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της 3g. Τα συστήματα θαλάσσιων μεταφορών αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο ή πιθανότητα να είναι αυτά ο στόχος μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων κάτι που οδήγησε στην σχεδίαση της Διεθνή Οργανισμού Ασφάλειας Θαλασσίων Μεταφορών.

Τελική Φάση
Η ασφάλεια σχετίζεται άμεσα με τις πιεστικές ανθρώπινες ανάγκες στη
Ιρακ (κωδικος Μεσο), οι οποίες μπορεί να εξυπηρετηθούν μέσα από το μοντέλο του πολιτισμού μας. Είναι αδύνατο να φανταστούμε μια διαρκή ειρήνη στη περιοχή που θα αγνοεί την ανθρώπινη ανάπτυξη όσο τα κονδύλια για το σκοπό αυτό είναι χαμηλά και μικρότερα των αναγκών της περιοχής. θα πρέπει να επιδιωχθούν τρόποι να έρθουν πίσω στην περιοχή το κεφάλαιο που έιχαν φύγει λόγω του πόλεμου, της οικονομικής αναταραχής και την πολιτικής αβεβαιότητας. Η διάσταση της ασφάλειας κατά τη GSS, και έχει επίσης αναγνωρισθεί από πολλούς τα τελευταία χρόνια, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική ασφάλεια της περιοχής αλλά και με το σεβασμό στις επιμέρους πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Σαν βασική στρατηγική είναι να θεωρηθούν τα κεφάλαια αναπτυξιακής ενίσχυσης που πηγαίνουν στη περιοχή σαν τη μήτρα για την ανάπτυξη της. Είναι χρόνος για μια νέα προσέγγιση στην οποία η πολιτική ομαλοποίηση θα πηγαίνει μαζί με τη συνδυασμένη οικονομική πρόοδο όλων των αναμειγνυόμενων ομάδων.

Η Μέση Ανατολή (Κωδικος Βίβλος) είναι μια περιοχή που κατοικείται και μοιράζεται από αντιμαχόμενες ομάδες και πληθυσμούς, η δε ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί παρά μόνο μέσα από τη καλή θέληση όλων των πλευρών και ένα κοινό αποδοτικό μέλλον. Και τη ανεξαρτητοποίηση των πληθυσμών από εξωτερικές κακόβουλες παρουσίες. Τοπικές συνεργασίες βασισμένες στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι στις επιθυμίες κομματαρχών και ταραξιών ηγετών είναι ο μόνος μακροβιότερος τρόπος ανάπτυξης. Αδιαφορία στις ανθρώπινες ανάγκες της περιοχής και ακόμα χειρότερα στις πολιτικές που την ενθαρρύνουν ή διαιωνίζουν, δεν θα φέρει την ασφάλεια σε οποιοιδήποτε από τους λαούς ή τις χώρες της περιοχής. Το Ισραήλ θα ωφεληθεί παρά πολύ και γρήγορα από την πρόσβαση στο ευρύτερο εμπόριο της Μέσης Ανατολής και οι Αραβικές χώρες από τη εμπορική εκμετάλλευση με τη βοήθεια του Ισραήλ των αχρησιμοποίητων πόρων τους. Αλλά κάτι τέτοιο θα περιμένει μια Ισραηλινο-παλαιστινιακή ειρήνη που θα είναι μεν αποδεκτή από τον αραβικό κόσμο θα ευρίσκεται όμως μέσα στο πλαίσιο του πολιτισμού μας, ενός πολιτισμού που επέτρεψε ιστορικά την δημιουργία εκπληκτικών εμπορικών μηχανισμών και διαδικασιών. Η υγιής τοπική ανάπτυξη δεν θα εμφανιστεί εάν δεν δοθεί έμφαση στην καθιέρωση δομών υγειονομικής περίθαλψης που να φθάνουν σε όλους τους πληθυσμούς.

Το περιβάλλοντος ασφάλειας των σύγχρονων Βαλκανίων περιορίζεται σήμερα στον έλεγχο των υπόλοιπων αλλά πολύ επικίνδυνων ταραχοποιών στοιχείων που έχουν κρυφτεί μέσα στην σλαβική πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας η (Κωδικος Βαρντασκα) και του πονοκέφαλου που η στάση της ηγεσίας της έχει προκαλέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ευρωπαϊκούς και νατοϊκούς θεσμούς γενικότερα. Η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά τους, μαζί με τα τρομοκρατικά απομεινάρια που έχουν τη βάση τους εκεί και δρουν στην Ευρώπη, έχουν δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφάλεια; Από γεωπολιτική άποψη, τα προβλήματα που προκαλούντα αποτελούν μια συνεχή απειλή στην ευρωπαϊκή σταθερότητα και στη νατοϊκή συνοχή. Για αυτό και άλλες ανησυχίες, τα Βαλκάνια με επίκεντρο το κέντρο αναταραχής στα Σκόπια είναι το ευαίσθητο σημείο της ευρωπαϊκής ασφάλειας, κάτι που προκαλεί ανησυχίες και κραδασμούς στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πολιτισμικός άξονας Αθήνα-Λονδίνο-Ουάσιγκτον (στρατηγικός Washington-London-Athens (WLA))
Η εξέλιξη του πολιτισμού μας, όπως αυτός γεννήθηκε στην Αθήνα του Περικλή, εξελίχθηκε με τη Magnα Carta το 13ο αιώνα στο ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στις μέρες μας με την Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και αντικατοπτρίζονται στο Σύνταγμα τους, μας δίνει και τον άξονα γύρω από τον οποίο θα κινηθούμε εμείς σήμερα. Είναι δύσκολο για έναν απλό πολίτη οιασδήποτε μικρής χώρας, που ενστερνίζεται όμως τις αρχές του πολιτισμού μας, να εννοήσει πως θα μπορέσει αυτός και η χώρα του να υποστηρίξει, σε περίπτωση ανάγκης, στρατιωτικά! τις ΗΠΑ (τι είδους στρατιωτική βοήθεια, θα σκέπτεται, άραγε θα μπορεί να δώσει η μικρή χώρα μου στις ΗΠΑ) ή αντίστοιχα πολιτική/κοινοβουλευτική στη Μεγάλη Βρετανία ( τι ανάγκη, θα σκέπτεται επίσης, να έχει άραγε η μεγάλη αυτή χώρα που γέννησε το μοντέρνο κοινοβούλιο και οι δημόσιες δομές της είναι παράδειγμα μίμησης για πολλούς). Αυτός ο απλός πολίτης όμως μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα που δίνουμε υπερασπίζοντας τις αρχές του κοινού πολιτισμού, ενός πολιτισμού που βάλλεται από τη τρομοκρατία σήμερα,. Είναι το τρόπο ζωής του που καλείται να υπερασπίσει, τα τρόπο με τον οποίο ανατρέφει και σπουδάζει τα παιδιά του, ζει με αρχές την οικογένεια του, δουλεύει και λειτουργεί στη κοινωνία συναναστρέφεται με γείτονες και φίλους με λίγα λόγια τις αρχές πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η κοινωνία του, Αυτός είναι και ο τελικός στόχος του συστήματος GSS/3g. Η ευαισθητοποίηση του κάθε πολιτισμένου πολιτη αυτού του κόσμου προκειμένου αυτός να υπερασπίσει τα αγαθά του και το τρόπο ζωής του


Για περισσότερες πληροφορίες>

  1. Αθήνα-Λονδίνο-Ουάσιγκτον: Ο Πολιτισμικός Άξονας (Whashigton-London-Athens Axis)

  2. greek=global (Κάθε τι ελληνικό είναι παγκόσμιο)

  3. International Maritime Security Organization/3g (Διεθνής Οργανισμός Ασφάλειας Θαλασσίων Μεταφορών)

  4. Balkan Incident Management System/3g

  5. Διεθνής Επιτροπή Ολυμπιακής Ασφάλειας/3g (International Olympic Security Committee)/3g

  6. 3g: The Ultimum Task Force ( Η Δύναμη Κρούσης (gATU+gNIS+gCPS))

  7. greek Civil Protection Service (gCPS) (gCPS και το πολιτισμικό πρόβλημα μιας καταστροφής)

  8. greek Anti-Terrorist Unit (gATU) (gATU και Πολιτισμική Τρομοκρατία)

  9. greek National Intelligence Service (gNIS) (gNIS και Πολιτισμική Κατασκοπεία)
No comments: