Tuesday, 29 April 2008

ΝΑΥΤΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Του Αντιναυάρχου ε.α. Γ. Δεμέστιχα Π.Ν.
Επιτίμου Αρχηγού Στόλου
Πρόσφατα ο Τούρκος Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων εξήγγειλε το νέο ναυτικό δόγμα που αφορά το Πολεμικό αλλά και το Εμπορικό Ναυτικό της Τουρκίας. Κύρια σημεία του δόγματος είναι :
Η ταυτόχρονη παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο, Εύξεινο και Μεσόγειο.
Η ανάπτυξη του Εμπορικού στόλου με παγκόσμια παρουσία.

Ο Τούρκος Στρατηγός ανάμεσα σε άλλα επεσήμανε ότι «τα κράτη που έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις θάλασσες κατά βάσιν για την άμυνα, το εμπόριο και (την προάσπιση) των εθνικών τους συμφερόντων πέτυχαν να παραμείνουν όρθια».
Η Τουρκία παραδοσιακά ανέπτυσσε και είχε ισχυρές χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις ενώ παράλληλα όταν αντελήφθη την αποτελεσματικότητα της αεροπορίας, ανέπτυξε ισχυρές, σύγχρονες αεροπορικές δυνάμεις. Η εξαγγελία του ναυτικού δόγματος δεν απετέλεσε έκπληξη καθ΄όσον η Τουρκία με συνέπεια και συνέχεια έχει προωθήσει από τη δεκαετία του ΄80 την ισχύ του Πολεμικού της Ναυτικού. Μετέβαλε τους Ταρσανάδες σε Ναυπηγεία που πραγματοποίησαν πολύπλοκες ναυπηγήσεις Πολεμικών Πλοίων και διεμόρφωσε δομή σε προσωπικό αλλά και κυρίως σε υλικό που να είναι δυνατόν να στηρίξουν τα εθνικά συμφέροντα. Η επιχειρησιακή αναβάθμιση και των τριών Τουρκικών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με παράλληλη ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, έρχονται να στηρίξουν την στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας ως σημαντικής περιφερειακής δύναμης.
Η Ελλάδα, παραδοσιακά ναυτική χώρα, έχει ζωτικά συμφέροντα που πρέπει να προασπίσει μέσα στην θάλασσα. Για την χώρα μας δεν αρκεί η απλή παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο και την Ν.Α. Μεσόγειο, αλλά απαιτείται ο θαλάσσιος έλεγχος του Αιγαίου, για να υπάρχει συνεχής θαλάσσια επικοινωνία της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και η διατήρηση ανοικτών θαλασσίων γραμμών στην Μεσόγειο με έμφαση την Ν.Α. περιοχή της. Αυτά τα δύο έργα απαιτούν αεροναυτική υπεροχή έναντι του ενδεχομένου αντιπάλου, και με δεδομένο ότι η τεχνολογία είναι ανοικτή σε όλους και η ποιοτική υπεροχή σε υλικό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα ισχύος, εναπομένει να υπάρχει αριθμητική ισορροπία σε προηγμένο υλικό και μονάδες, ενώ η εκπαίδευση και η εφαρμογή ορθολογιστικών επιχειρησιακών και τακτικών δογμάτων θα αποτελέσουν τους παράγοντες για τον πολλαπλασιασμό της ισχύος.
Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο, με την σημαία της να ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες. Η εμπορική ναυτιλία ανεπτύχθη πρωτίστως από την ιδιωτική πρωτοβουλία και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εθνικής ισχύος που η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει και να βοηθήσει για περαιτέρω ανάπτυξη. Πρόσφατα (Lloyd’s List 1-8-05) εδημοσιεύθη η πληροφορία ότι η Ιταλία πρόκειται να αναπτύξει ένα πολεμικό της πλοίο στην περιοχή της Ν.Α. Ασίας για προστασία των εμπορικών της πλοίων (και τόνωση του ηθικού των πληρωμάτων) από τις πειρατίες που γίνονται εκεί και που αποτελούν βέβαια ένα άλλο είδος τρομοκρατικών ενεργειών. Εύλογα προβάλλει η σκέψη να εξετασθεί η δυνατότης συμμετοχής και παρουσίας του Πολεμικού μας Ναυτικού, σε περιοδική ίσως βάση (λόγω κόστους) και μέχρις ότου η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Σιγκαπούρη μπορέσουν να ελέγξουν, όπως υπόσχονται, την κατάσταση. Αυτή η συμμετοχή του Π.Ν. θα ήταν μία έμπρακτη απόδειξη τους ενδιαφέροντος της Ελληνικής Πολιτείας προς τους Έλληνες ναυτικούς και για την προάσπιση των συμφερόντων της πρώτης οικονομικής πηγής της χώρας, ενώ θα ήταν δυνατό να υποστηριχθεί αίτημά μας στην Συμμαχία για την εκ περιτροπής παρουσία στην περιοχή πολεμικών πλοίων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.
Βέβαια η αμυντική ισχύς της χώρας καλύπτεται από όλους τους Κλάδους των Ε.Δ., με την ισόρροπο ανάπτυξή τους, κατάλληλο συντονισμό, αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη διάθεση της απαιτουμένης οροφής σε προσωπικό καθώς και των επαρκών οικονομικών πόρων για το προσωπικό και το υλικό. Οι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μελετώμενες οργανωτικές και δομικές αλλαγές ας ελπίσουμε ότι θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα και θα επιφέρουν επιχειρησιακή αναβάθμιση στις Ελληνικές Ε.Δ. που πάσχουν (και βασικά ο Στρατός Ξηράς) από έλλειψη κατωτέρου προσωπικού και κυρίως στρατευσίμων, η νεανική ορμή και ο ενθουσιασμός των οποίων είναι αναντικατάστατος παράγων για έναν αξιόμαχο στρατό. Εν τούτοις οι αλλαγές αυτές από μόνες τους δεν θα λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση της απειλής αν δεν εξασφαλισθεί επάρκεια σε προσωπικό και σε τεχνολογικά προηγμένο υλικό.
Η πρόσφατη Κυβερνητική απόφαση, για την ισχυροποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας με μαχητικά αεροσκάφη και του Στρατού Ξηράς με άρματα, με υλικό γνωστό που δύναται να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά άμεσα μετά την παραλαβή του, και σωστή είναι και επιβεβλημένη.
Σε ότι αφορά την ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας μας, είναι προφανές ότι αυτή πρέπει να αναπτύσσεται για να προασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με τον έλεγχο της περιοχής του Αιγαίου, τη διατήρηση ανοικτών θαλασσίων γραμμών στην Ν.Α. Μεσόγειο και παρουσία, κατά περίπτωση, για αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών ή συμμετοχή προς κάλυψη συμμαχικών υποχρεώσεων. Η ανάληψη αυτών των έργων προϋποθέτει επάρκεια και συγχρόνως καταλληλότητα (σε εξοπλισμό και δομή) των μονάδων του Π.Ν.
Είναι γνωστές οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και συνεπώς η διάθεση οικονομικών πόρων για τις Ε.Δ. πρέπει να γίνεται μετά περισκέψεως. Συγχρόνως όμως ουδείς δύναται να εξασφαλίσει ότι οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις θα διατηρηθούν σε ύφεση κατά τα επόμενα χρόνια και συνεπώς προβάλλει αδήρρητη η ανάγκη ενισχύσεως του Π.Ν. για να είναι σε θέση να καλύψει επιτυχώς τα έργα που πρέπει να διεκπεραιώσει.
Με βάση την υπάρχουσα δομή και τα εν εξελίξει προγράμματα εκτιμάται ότι υπάρχει άμεση ανάγκη του Π.Ν. να αυξήσει την ισχύ του (αριθμητικά και ποιοτικά) κατά προτεραιότητα σε :

Φρεγάτες με δυνατότητα Αντιαεροπορικής Άμυνας Περιοχής προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από τον παροπλισμό των Αντιτορπιλλικών (Α/Τ) τύπου ADAMS χωρίς να αντικατασταθούν από τα προσφεθέντα εξ ΗΠΑ Α/Τ τύπου KIDD. Η πρόσκτηση πλοίων εξ ΗΠΑ (ως τα τύπου BURKE και εναλλακτικά τα τύπου TICONDEROGA) θα αναβαθμίσουν στο άμεσο μέλλον τις δυνατότητες του Στόλου, ενώ θα υπάρξει άνεση για την επιλογή νέων Φρεγατών η πρόσκτηση των οποίων θα ενταχθεί σε επόμενα μεσοπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα και που θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα ενισχύοντας την τοπική βιομηχανία.
Πυραυλάκατοι (ΤΠΚ). Η ναυπήγηση νέας σειράς ΤΠΚ, είτε επί πλέον τύπου VOSPER είτε άλλου εξελιγμένου τύπου, με την προσθήκη νέων επιχειρησιακών χαρακτηριστικών (π.χ. STEALTH που καθ΄ημάς είναι βασική επιχειρησιακή απαίτηση γι΄αυτού του μεγέθους πλοία), είναι επιβεβλημένη άλλως θα μειωθεί η ισχύς του Π.Ν. σε ένα όπλο που είναι σημαντικό για την άμυνα του νησιωτικού κυρίως χώρου και με δεδομένη την ηλικία των παλαιοτέρων ΤΠΚ που θα πρέπει να παροπλισθούν μετά μερικά έτη.
Ταχύ Αποβατικό Πλοίο τύπου LPD που θα δύναται να μεταφέρει μονάδα του Στρατού Ξηράς για να επιχειρεί σε απομεμακρυσμένες περιοχές.
Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) τα οποία είναι χρήσιμα τόσο εν ειρήνη όσο και εν πολέμω. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας υπαγορεύει την πρόσκτηση ΑΦΝΣ με δυνατότητα μεγάλου χρόνου παραμονής (ON TASK) στην περιοχή επιχειρήσεων. Η πρόσκτηση εξ ΗΠΑ μεταχειρισμένων P3C θα δώσει χρονική άνεση στο Π.Ν. για την μελλοντική επιλογή νέων ΑΦΝΣ.
Πλοία Ναρκοπολέμου. Η παλαιότης των υφισταμένων πλοίων υπαγορεύει την ανάγκη αντικαταστάσεώς των από πιο σύγχρονα που διατίθενται από συμμαχικά Ναυτικά.
Συμπερασματικά και με δεδομένες, ως προανεφέρθη, τις οικονομικές δυσχέρειες της χώρας οι επείγουσες εξοπλιστικές ανάγκες του Π.Ν. θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με πρόσκτηση συγχρόνων μονάδων, εφ΄όσον διατίθενται από τις ΗΠΑ ή άλλες συμμαχικές χώρες, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότης πωλήσεως, από το Π.Ν. σε άλλες χώρες, ορισμένων εκ των παλαιοτέρων πλοίων ως Φ/Γ, Υ/Β, ΤΠΚ (και πριν αυτά φθάσουν σε σημείο παροπλισμού και πωληθούν ως σίδερα ή χρησιμοποιηθούν ως στόχοι) προκειμένου να συνεχισθούν υφιστάμενα προγράμματα ή να υποστηριχθούν νέες αντίστοιχες ναυπηγήσεις στην Ελλάδα που θα εξασφαλίσουν υψηλό ποροστό της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας και θα τονώσουν την Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία η οποία φαίνεται ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο.
"Προβληματισμοί/ΕΛΕΣΜΕ" τ29
Press to Continue.......